Esitys IPR-tuomioistuimesta käsittelyssä

Hallitus antoi lokakuun alussa eduskunnalle esityksen IPR-tuomioistuimesta. Immateriaalioikeuksien riita-asioita käsitte­levä erityistuomioistuin tullaan perustamaan markkinaoikeuden yhteyteen, minkä toivotaan lisäävän yritysten ja oikeuden välistä vuoro­vaikutusta.

Markkinaoikeuteen keskitetään kaikkien teollis- ja tekijänoikeudellisten riita- ja hakemusasioiden käsittely sekä muutoksenhaku teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomaisten päätöksistä. Lisäksi markkina­oikeus käsittelee valitukset Viestintäviraston verkkotunnuksia koskevista päätöksistä. Asian­tuntemuksen keskittämisen tavoitteena on parantaa ratkaisujen laatua ja siten vähentää muutoksenhakutarvetta ja kustannuksia.

Eri oikeuksien käsittelemisen samassa paikassa uskotaan selkeyttävän tilannetta erityisesti PK-yritysten kannalta. Muutosta teollis- ja tekijänoikeudellisia riita- ja hakemusasioita koskeviin ratkaisuihin ehdotetaan haettavaksi suoraan korkeimmalta oikeudelta edellyttäen, että valittaja saa valitusluvan.

Esimerkiksi Keskuskauppakamari uskoo, että IPR-tuomioistuimen myötä Suomesta voi muodostua houkutteleva paikka kansain­välisille oikeudenkäynneille, ja samalla se avaa suomalaisille osaajille mahdollisuuden pätevöityä toimimaan muun muassa patenttiasioissa.

Hallituksen esitys on tarkoitus saada ­käsitel­lyksi kuluvan syksyn aikana. IPR-­tuomioistuimen on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.9.2013.