Esitys uudeksi osuuskuntalaiksi eduskunnalle

Hallitus esittää osuuskuntalain uudistamista vastaamaan nykyaikaisen yritystoiminnan vaatimuksia. Osuuskuntien toimintamahdollisuuksia lisättäisiin muun muassa vähentämällä ja keventämällä muotomääräyksiä. Sopimusvapautta laajennettaisiin erityisesti oman pääoman ehtoisen rahoituksen osalta. Osuuskunnan jäsenten ja johdon sekä sijoittajien, velkojien ja muiden etutahojen asemaa parannettaisiin selventämällä sääntelyä. Uutta olisi, että nykyisestä osuuskunnan oman pääoman rahoitusmuodosta eli sijoitusosuuksista ja sijoitusosuuspääomasta käytetyt ilmaukset muutettaisiin osakeyhtiölakia vastaavasti osuuskunnan osakkeiksi ja osakepääomaksi.