Etätyö tuo joustoa työelämään

Etätyö on hyvä keino lisätä joustavuutta sekä parantaa työhyvinvointia ja tuottavuutta esimerkiksi monissa asiantuntijatehtävissä, Akava muistuttaa. Toimiva etätyöjärjestely hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa.

Akava kannustaa työpaikkoja lisäämään etätyömahdollisuuksia, sillä se parantaa työhyvinvointia ja on yksi keino pidentää työuria.

Edunvalvontajohtaja Minna Helteen mukaan vanhahtavat asenteet ja perinteiset johtamismallit ovat hidastaneet etätyön yleistymistä.

– Etätyö on haaste johtamiselle ja työn organisoimiselle. Työnteon mittarina on tapana edelleen käyttää ensisijaisesti läsnäoloa työpaikalla, vaikka työnteon tavat ja mallit sekä vaatimukset ovat muuttuneet.

– Etätyössäkin on huolehdittava työajan seurannasta ja jaksamisesta. Yhteiset kokouskäytännöt ja muut työpaikan toimintamallit, työtavat ja tiedottaminen on sovitettava tukemaan etätyötä. Etätyön ei tarvitse olla kokoaikaista. Osittaisessa etätyössä voidaan parhaiten yhdistää etätyön hyödyt ja työpaikalla läsnäolo. Myös yksittäiset etätyöpäivät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tehdä keskittymistä vaativaa työtä.