Etätyön monet vaikutukset

Blogit ja kolumnit
03.11.2020 • Poliisipäällikkö

Puolisen vuotta myllännyt koronapandemia on mullistanut todella monia asioita. Eräs varsin suuria muutoksia kokenut asia on liittynyt työskentelyyn, jota perinteisen vanhan mallin mukaan on aikaisemmin tehty yhdessä esimiesten ja työtovereiden kanssa samalla työpaikalla, yhteisissä toimisto- tai muissa työtiloissa.

Ennalta estävänä toimenpiteenä siirryttiin jo varsin varhaisessa vaiheessa työskentelyyn muualla kuin työpaikalla niissä työtehtävissä, joissa se oli mahdollista. Siirtymä toteutui julkisuuden tietojen perusteella kohtuullisen hyvin, vaikka kyseessä ei ollut mikään kovin helppo asia.

Siirtymä toteutui julkisuuden tietojen perusteella kohtuullisen hyvin.

Toki etätyötä on tehty aikaisemminkin. Tietynlaisissa tehtävissä, esimerkiksi rakennustyömaalla, ei siirtymä tietenkään ollut mahdollinen suurelle osalle työntekijöitä.

Kun taudin leviäminen vain voimistui, siirryttiin kouluissa etäopetukseen. Se tarkoitti sitä, että useimmissa lapsiperheissä tarvittiin joku kotiin huolehtimaan lasten päivittäisestä hyvinvoinnista ja myös koulutehtävien suorittamisesta. Etätyössä olevan vanhemman työtehtävien oheen tuli merkittävästi lisää vastuita.

Jos ajatellaan vaikkapa viisilapsista alakouluikäisten perhettä, ei kyse ollut mistään pikkuasiasta.  Pelkästään ruokahuollon järjestäminen vaati melkoisia järjestelyjä. Lisäksi työskentelyyn tarvittavia ATK-laitteita ei monissakaan perheissä ollut riittävästi.

Pelkästään ruokahuollon järjestäminen vaati melkoisia järjestelyjä.

Kun työntekoon liittyi monilla yhteisiä nettipalavereita, oli päivän aikataulujen laatiminen melko haasteellista. Miten ehti täyttämään päivittäisen työvelvoitteensa työnantajalle kaiken tämän ”häslingin” keskellä?

Toisaalta monilla säästyi merkittävästi aikaa, joka normaalitilanteessa olisi mennyt työmatkoihin.  Jos ei aivan tehnyt sovittuja tuntimääriä, niin vastaavasti ei aikaa mennyt työkavereiden kanssa ”höpöttämiseen”. Monet taas kärsivät suorastaan yksinäisyydestä tässä tilanteessa.

Monet kärsivät yksinäisyydestä tässä tilanteessa.

Monilla työpaikoilla on jo ajateltu etätyöstä saatujen kokemusten pohjalta, että tämä malli voisi olla hyödynnettävissä jatkossa entistä enemmän. Tämä tarkoittaisi sitä, että käytössä olevia työtiloja voidaan supistaa, jolloin tulisi merkittäviä säästöjä kiinteisiin kuluihin. Vuokranantajat taas saisivat ”takkiinsa”. Aika näyttää, mitä kaikkea tulee tapahtumaan.