EU-maat yhteistyöhön avioeroasioissa

Osa EU-maista aikoo yhtenäistää avio- ja asumuseroon sovellettavia lakejaan. EU:n komission ehdotuksen mukaan Bulgaria, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Unkari, Itävalta, Romania ja Slovenia valtuutettaisiin aloittamaan keskenään tiiviimpi yhteistyö avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Yhteistyöhön on tähän mennessä ilmoittaneet liittyvänsä myös Saksa, Belgia ja Latvia.

Nyt tehdyn ehdotuksen taustalla on muutaman vuoden ajan valmisteilla ollut avioliiton purkamista kansainvälisissä tapauksissa koskeva Rooma III-asetus, josta ei ole saavutettu jäsenmaiden yksimielisyyttä. Suomessa avioeroa koskevassa asiassa sovelletaan tällä hetkellä aina Suomen lakia.