EU:n uusi perintöasetus puhutti

Yli 1 000 osallistujaa kokoontui Helsinkiin XLV Asianajajapäiville 11.1.2013. Aamupäivän teemana oli Suomen talouden näkymät yleensä ja oikeudenhoidossa erityisesti. Tällä rintamalla oli luvassa lähinnä tuttuja teemoja eli niukkuutta ja säästötoimenpiteitä.

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola halusi kuitenkin luoda uskoa tulevaisuuteen kertomalla tarinan.

Eräässä 90-luvun alun elokuvassa toisen maailmansodan loppuvaiheessa pienelle Kreikan saarelle oli jäänyt joukko italialaisia sotilaita. Kun he kuulivat sodan päättymisestä ja siitä, että Italiassa vallitsi täysi kaaos, heistä yksi innostui tavattomasti, koska ”kaaos on suuri mahdollisuus”. Astola näkikin nykyisessä tiukassa tilanteessa mahdollisuuden, joka on käytettävä hyväksi. Hän heitti yleisölle mietittäväksi myös kysymyksen: miten voimme taata parempaa oikeusturvaa vähemmillä varoilla?

Iltapäivällä ohjelma jakautui eri linjoihin käsitellen useita eri teemoja. Niistä tarttui mieleen kotiläksyksi lainsäädäntöneuvos, OTT Salla Silvolan esitelmänsä otsikossa heittämä kysymys: EU:n perintöasetus tulee – oletko valmis?

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto antoivat heinäkuussa 2012 kansainvälisiä perintö­asioita koskevan asetuksen, jota ryhdytään soveltamaan pääsääntöisesti elokuussa 2015.

Asetuksella pyritään yksinkertaistamaan sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Asetus koskee viranomaisten toimivaltaa, lainvalintaa, päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

Pääsääntö on, että perimykseen sovelletaan henkilön asuinpaikan lakia. Jos esimerkiksi Suomen kansalaisella oli kuollessaan asuinpaikka Espanjassa, niin kuolinpesä selvitetään ja jaetaan kokonaisuudessaan Espanjan lainsäädännön mukaisesti huolimatta siitä, että kuolleella oli omaisuutta myös Suomessa.

Tätä pääsääntöä voidaan muuttaa tekemällä testamenttimuotoinen määräys, jonka mukaan perimykseen sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen henkilö oli tehdessään tämän määräyksen.

Asetuksen mukanaan tuoma uutuus on myös Eurooppalainen perintötodistus. Se on asiakirja, joka on todiste perillisen ja testamentin saajan asemasta. Todistuksen avulla voidaan esimerkiksi merkitä kiinteä omaisuus sen maan rekistereihin, missä omaisuus konkreettisesti sijaitsee. Eurooppalainen perintötodistus annetaan siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa.


Asianajajapäivillä pidettyjä esitelmiä löytyy osoitteesta
www.asianajajaliitto.fi/viestinta/asianajajapaivat_2013/

 

XLV Asianajajapäivillä Kalastajatorpalla olivat puhumassa muun muassa kansliapäällikkö Tiina Astola ja lainsäädäntöneuvos Salla Silvola.