Europarlamentti­vaaleja aikaistetaan

EU:n neuvosto on päättänyt aikaistaa vuoden 2014 Euro­parlamentti­vaalit kesäkuusta toukokuulle. Vaalit järjestetään nyt aikavälillä 22.–25.5., kun säännön­­mukaisesti ne on järjestetty tähän saakka kahta viikkoa myöhemmin. Syy aikaistamiselle on kesäkuun alkuun sijoittuva helluntai, joka on useimmissa EU:n jäsenmaissa kirkollinen pyhäpäivä. Monet ovat tällöin lomalla, minkä on arvioitu heikentävän äänestysaktiivisuutta.

Suomessa äänestyspäivä on sunnuntaina 25. toukokuuta.