Finnpartnershipiltä tukea kehitysmaahankkeisiin

Finnpartnership tarjoaa liikekumppanuustukea ja neuvontapalveluja kaupallisiin hankkeisiin, jotka suuntautuvat kehitysmaihin ja tähtäävät pitkäaikaiseen liiketoimintaan. Maksimissaan rahallista tukea voi saada jopa 250 000 euroa hankkeen suunnittelu-, kehitys- ja toteutusvaiheessa.

Lisäksi Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tarjoaa suomalaisyrityksille kehitysmaaliiketoimintaan liittyviä neuvontapalveluja.

Finnpartnershipin tehtävänä on pyrkiä lisäämään Suomen ja kehitysmaiden välistä kaupallista yhteistyötä. Se tukee suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita liiketoimintahankkeiden koko elinkaaren ajan tarjoamalla palveluita joko itse tai ohjaamalla yritykset ottamaan yhteyttä oikeaan kansainvälistymispalveluja tarjoavaan tahoon.Tarkoituksena on edistää kohdemaiden taloudellista kasvua ja monipuolistaa tuotantoa sekä viennin rakennetta.

Finnfund on ulkoasiainministeriön rahoittaman liikekumppanuusohjelman hallinnoija ja toteuttaja. Finnfundilla on yli 25 vuoden kokemus kehitysrahoituksesta, ohjelman kohdealueista sekä laaja yhteistyöverkosto kansainvälisiin kehitysrahoittajiin ja kansainvälistyviin suomalaisyrityksiin. Finnpartnershipin toimialue kattaa OECD:n (taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) kehitysapukomitea DAC:n määrittelemät kehitysmaat.

Lisää tietoa saa osoitteesta www.finnpartnership.fi.