Fokus på påverkan

Blogit ja kolumnit
12.06.2023 • Jore Tilander

Den gångna våren har varit mycket livlig och synlig när det gäller förbundets påverkansarbete.

I detta nummer av tidningen rapporterar vi om förbundets långsiktiga arbete för att påverka regeringsprogrammet i syfte att förbättra finansieringen av rättsvården.

Det har varit mycket uppmuntrande att se att politiker på alla sidor av det politiska spektrumet förstår att finansieringen av rättskipningen är i kris, samt att det verkar finnas ett genuint intresse av att rätta till missförhållanden. Förbundets och dess medlemsorganisationers flitiga påverkans­arbete är inte förgäves.

Samtidigt med detta påverkansarbete tog förbundet också betydande egna initiativ under våren. Vi har lyft fram arbetsbelastnings­problemen inom både den offentliga och den privata sektorn med synliga resultat.

Vi har lyft fram arbetsbelastnings­problemen inom både den offentliga och den privata sektorn med synliga resultat.

I fjol gjorde vi en omfattande enkät för att ta reda på praktikanternas erfarenheter under domstolspraktiken. Enligt resultaten förknippas domstolspraktik ofta med oskäliga arbetstider, låga löner, stort ansvar och ringa arbets­handledning. Förbundet lyfte synligt fram detta ämne också i medierna.

Problemen i samband med domstolspraktik gäller naturligtvis inte alla domstolar. Därför efterlyser Juristförbundet att en arbetsgrupp tillsätts med uppdraget att utveckla urvalsförfarandet och praktikens innehåll, utnyttja de bästa förfarandena som är tillgängliga i dag och slopa dåliga förfaranden.

Syftet med arbetsgivarprinciperna är särskilt att åtgärda problem som gäller de oskäliga arbetstiderna inom branschen.

I våras deltog vi också i utvecklingen av arbetskulturen i den privata sektorn. I maj publicerade förbundet arbets­givarprinciperna för ansvarsfulla juridiska tjänster. Principerna om ansvar riktar sig särskilt till juridiska företag. Syftet med dem är särskilt att åtgärda problem som gäller de oskäliga arbetstiderna inom branschen.

Under det kommande halvåret kommer vi att besöka juridiska företag för att få respons på principerna. Vi berättar på hösten om vilket mottagande principerna fått.

Utvecklingen av domstolspraktiken och ansvarsprinciperna är viktiga exempel på det mångsidiga arbete som förbundet gör för att åtgärda problem inom arbetslivet.

Jore Tilander, verksamhetsledare, jore.tilander@juristiliitto.fi