Förhandlingssegrar i undantagstider

Blogit ja kolumnit
16.06.2020 • Jore Tilander

När midsommaren nu nalkas är det dags att betrakta resultaten från den förhandlingsrunda som inleddes förra hösten. Vad uppnåddes?

Avtalsförhandlingarna inom den privata sektorn, som i stor utsträckning präglades av de så kallade kiky-timmarna (konkurrenskraftstimmarna), var särskilt utmanande. Trots att dessa timmar skrinlades inom snart sagt alla branscher kompenserades de, åtminstone delvis, till arbetsgivarnas fördel. Samma mönster upprepades senare i den offentliga sektorns avtal. Vi lyckades ändå i vår målsättning att avföra det kompensations­fria arbetet.

Avtalsförhandlingarna inom den privata sektorn var särskilt utmanande.

Som allmän linje fungerade kommunikationsbranschens lönelyft på 3,3 procent under 25 månader. Trots att löneökningen och avtalslängden varierar något från bransch till bransch, är avtalen i huvudsak likvärdiga och jämförbara. Målsättningen att säkra en löneökning som tryggar köpkraften realiserades även inom juristsektorn.

Andra viktiga punkter i förhandlingsrundan var skrivelserna om arbetsrelaterad rese­ersättning och platsoberoende arbete. All den tid som avsätts för arbete bör betraktas som arbetstid oavsett var arbetet utförs. I dessa frågor hittade vi många öppningar, men mycket återstår ännu för kommande avtalsrundor.

All den tid som avsätts för arbete bör betraktas som arbetstid oavsett var arbetet utförs.

Den offentliga sektorns förhandlingar förutsågs bli svåra. På grund av det radikalt försämrade ekonomiska läget till följd av coronaepidemin fanns inget att vinna på utdragna förhandlingar – tvärtom. Katastrofens alla element var närvarande.

I början av april nåddes en förhandlingslösning inom den statliga sektorn och i slutet av maj enades parterna inom den kommunala sektorn. Löneökningen inom vardera sektorn följer den allmänna linjen.

Lärdomen från den osedvanligt utmanande förhandlingsrundan är att rättvisa och skälighet kan uppnås genom enträgna #förhandlingar och #ömsesidigaÖverenskommelser.

Jore Tilander, Juristförbundets verksamhetsledare, jore.tilander@lakimiesliitto.fi