Galleria Academica

Helsingin yliopiston muotokuvakokoelma Galleria Academica on Suomen suurin muotokuvakokoelma, joka käsittää yli 900 teosta. Ne on sijoitettu eri puolille yliopistoa luento- ja seminaarisaleihin, kokoushuoneisiin ja muihin tiloihin yleensä lähelle sitä paikkaa, jossa asianomaiset ovat yliopistolla vaikuttaneet. Tällä tavoin heistä jää sanan myönteisessä merkityksessä ekologinen jalanjälki sinne, missä heidän työtoverinsa ja uudet polvet vievät tieteen soihtua eteenpäin.

Yliopiston johtoon kuuluvista maalautetaan muotokuvat yliopiston varoin. Muista voidaan muotokuva maalauttaa keräysvaroin. Aloitteentekijöinä ovat tavallisesti asianomaisen yliopistolliset kollegat.

Oikeustieteellisen tiedekunnan päästyä pitkäaikaisen hajallaolon jälkeen kesällä 2006 uusittuun Porthaniaan ovat myös tiedekunnan professoreiden muotokuvat saaneet arvoisensa ympäristön rakennuksen IV–VI kerroksissa. Kokoelman helmiin kuuluvat presidentti K. J. Ståhlbergin ja professori T. M. Kivimäen muotokuvat.

Uusimmat muotokuvat ovat Mikael Hidénistä (vuodelta 2008), Esko Hopusta (2009) ja Aulis Aarniosta (2010). Kahden ensiksi mainitun on maalannut venäläissyntyinen taiteilija Serguei Zlenko ja viimeisimmän professori Timo Vuorikoski. Suomen Lakimiesliitto on tukenut kaikkien näiden kolmen muotokuvan maalauttamista. Hidén ja Hoppu ovat olleet liiton hallituksen pitkäaikaisia jäseniä, ja Aarnio on ollut Lakimiesuutisten kolumnisti sekä ahkera esiintyjä liiton tilaisuuksissa.

Hidénin muotokuva sijaitsee Porthanian VI kerroksen sisääntuloaulassa. Aarnion ja Hopun kuvat ovat IV kerroksen siinä seminaarisalissa, jossa ovat myös Kyösti Haatajan, A. R. Heikosen ja Matti Ylöstalon muotokuvat. Taulujen sijoittelussa on omaa sukkeluuttaan ja ironiaansakin. Pitkäaikaiset kollegat Hoppu ja Ylöstalo ovat vierekkäin. Käsitelainoppinut Kivimäki ja analyytikko Aarnio puolestaan katsovat toisiaan loputtomassa dialogissa, niin kuin Aarnio muotokuvansa paljastustilaisuudessa sanansa asetti.

Teksti Heikki Halila