Hallintolakimiehet: Hyvän hallinnon ja työelämän puolesta

Miksi Hallintolakimiehet on olemassa?

Yhdistyksemme tarkoituksena on valvoa valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen palveluksessa olevien lakimiesten etuja sekä puolustaa hyvää hallintoa. Tavoitteena on, että hallinnossa työskentelevien lakimiesten asiat ovat työelämässä mahdollisimman hyvin.

Millaista yhdistyksen toiminta on?

Hallintolakimiehet perustettiin pian 60 vuotta sitten puhtaasti edunvalvonnalliseksi yhdistykseksi. Toteutamme edunvalvontaa pääosin Lakimiesliitossa toimimalla ja olemme liiton julkisen sektorin suurimpia edunvalvontajärjestöjä.

Toteutamme edunvalvontaa pääosin Lakimiesliitossa toimimalla ja olemme liiton julkisen sektorin suurimpia edunvalvontajärjestöjä.

Vuosikokousten yhteydessä olemme tehneet virastovierailuja ja tätä jatkamme, kun se on jälleen mahdollista. Korona-aikana ne ovat jääneet tietenkin väliin.

Muuta yhteistoimintaa on ollut kovin vähän – mutta mitä enemmän saamme jäseniä mukaan vuosikokouksiin ja vierailuihin, sitä enemmän voimme lisätä vastaavaa toimintaa.

Mitä yhdistykseen kuuluminen antaa jäsenelle?

Olemme vaikuttaneet Lakimiesliiton kautta vahvasti hallinnossa työskentelevien lakimiesten palkkaneuvotteluihin ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä muuten työelämään. Ajamme kaikkien jäsentemme etua.

Jos haluaa olla aktiivinen, meidän jäsenenämme pystyy varmasti osallistumaan ja pääsee esille.

Jos haluaa olla aktiivinen, meidän jäsenenämme pystyy varmasti osallistumaan ja pääsee esille. Osallistumaan halukkaille löytyy kyllä paikkoja. Työskentely tapahtuu pääasiassa hallituksessa, ja työryhmiä perustamme, jos tarvetta tulee.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Jäseneksi pääsee esimerkiksi palautelomakkeen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä johonkuhun hallituksemme jäseneen. Palautelomake ja yhteystiedot löytyvät sivustoltamme.

Samalla voi kertoa, jos aktiivinen osallistuminen kiinnostaa, ja siitä voi ilmoittaa myös vuosikokoukseen osallistuessaan.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Kehotan kaikkia hallinnossa työskenteleviä lakimiehiä liittymään jäseneksi ja osallistumaan toimintaan. Meidän jäsenyytemme on reitti työelämän kehittämiseen ja etujen aktiiviseen ajamiseen. Ensi vuonna yhdistyksellämme on juhlavuosi, kun täytämme 60 vuotta.

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Liesivuori.