Hallitusohjelmassa esitetään juristi- ja lakimies-nimikkeiden suojaamista

Suojaamisen kautta nimikkeiden harhaanjohtavaan käyttöön voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. Liitto pitää erityisen tärkeänä, että valmistelussa huomioidaan ulkomailla suoritetut tutkinnot: ulkomailla opintonsa suorittaneet ja tutkinnoiltaan suomalaiseen OTM-tutkintoon rinnastettavat henkilöt olisivat myös jatkossa juristeja ja lakimiehiä.

On tärkeää, että valmistelussa huomioidaan ulkomailla suoritetut tutkinnot.

– Hallitusohjelman kirjauksen taustalla on varmasti aivan samat pyrkimykset kuin mitä meillä Juristiliitossa on ollut vaikuttamistyössämme, toteaa Juristiliiton varatoiminnanjohtaja Tommi Rainerma.

Hän vetää liiton jäsenpalvelutiimiä ja vastaa jäsenasioiden valmistelusta liiton hallitukselle.

– Suurin ongelma nykytilanteessa on ollut, ettei nimikkeiden harhaanjohtavaan käyttöön ole voinut puuttua riittävän tehokkaasti. Henkilöt ovat kutsuneet itseään juristiksi tai lakimieheksi ilman, että heillä on taustallaan yleistutkintomallista oikeustieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa.

Suurin ongelma nykytilanteessa on ollut, ettei nimikkeiden harhaanjohtavaan käyttöön ole voinut puuttua riittävän tehokkaasti.

Rainerma korostaa, että erityisesti kuluttajien kannalta on harhaanjohtavaa kutsua juristiksi tai lakimieheksi henkilöä, joka ei ole suorittanut laaja-alaista oikeustieteellistä koulutusta.

– Jäsentemme ammattitaito ei pohjaudu vain yhden oikeudenalan erityisosaamiseen, vaan ennen kaikkea oikeustieteen laaja-alaiseen ymmärrykseen ja oikeudenalojen keskinäisten yhteyksien tuntemiseen.

Hallitusohjelmassa todetaan juristi- ja lakimies-nimikkeiden suojaamisesta, että jatkossa nimikkeitä ”saa käyttää vain henkilö, joka on suorittanut yleistutkintomallisen ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon (OTM/OTK)”.

Juristiliitosta korostetaan, että myös ulkomailla suoritettujen, mutta suomalaiseen oikeustieteen maisteriin rinnastuvien opintojen pitää tuoda kelpoisuus käyttää juristin ja lakimiehen nimikettä.

– Ongelma ei ole ollut, missä laaja-alaiset oikeustieteelliset opinnot on suoritettu, vaan se, onko oikeustieteellisiä opintoja suoritettu vain rajatusta aihepiiristä, vähän tai ei lainkaan, Rainerma toteaa.

Osana vaikuttamistyötään Juristiliitto on laatinut vuonna 2020 ohjeen juristi- ja lakimies-nimikkeiden käytöstä.