Hallitusohjelmassa on sitouduttu parantamaan oikeusturvaa

Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lindberg oli melko tyytyväinen mies luettuaan pitkän väännön jälkeen valmistuneen hallitusohjelman oikeuspolitiikkaa koskevat kirjaukset.

– Hallitusohjelmassa on oikeuspoliittisesta näkökulmasta katsottuna paljon hyvää, hän toteaa.

Kataisen hallitus on asettanut itselleen selkeitä tehtäviä alkaneelle vaalikaudelle. Nyt on aika ryhtyä töihin niiden toteuttamiseksi.

Lakimiesliitto julkaisi syksyllä 2010 Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelman, jossa liitto ehdotti lukuisia toimenpiteitä oikeudenkäyntien viivästymisten ehkäisemiseksi ja oikeusturvan parantamiseksi.

– Julkaisemisen jälkeen kävimme Oikeusturvaohjelmamme sisällöstä luonnollisesti useita keskusteluja eri poliittisten vaikuttajien kanssa. Ehdotuksemme saivat myönteisen vastaanoton ja useat niistä on otettu huomioon hallitusohjelmaa laadittaessa, Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander sanoo.

– Lakimiesliiton henkilökunnan ja luottamushenkilöstön oikeuspoliittinen asiantuntemus on tästä eteenpäinkin ilman muuta käytettävissä, kun hallitusohjelmassa esiin tuotuja suunnitelmia aletaan toteuttaa. Oikeusturvan parantaminen on valtiovallan ja muiden alan toimijoiden yhteinen projekti. Lakimiesliitto on jatkossakin merkittävä aloitteentekijä oikeuspoliittisissa kysymyksissä, hän jatkaa.­

Liitto mukana asiantuntevana konsulttina

Lakimiesliiton viestintäpäällikkö Juhana Harju oli tiiviisti mukana vauhdikkaan vaalikevään työrupeamassa.

– On ollut hienoa nähdä, että työmme tuottaa tulosta. Lakimiesliittolainen rakentava näkökulma oikeusturvan parantamiseen antaa meille hyvät mahdollisuudet toimia asiantuntevana "konsulttina", kun hallitusohjelman toteuttamisessa päästään vauhtiin.

Myös Lakimiesliiton oikeuspoliittinen asiamies Mikko Salo on tyytyväinen tilanteeseen.

– Kenttämme käytännön asiantuntemusta arvostetaan laajalti. Oikeusturvaohjelmamme ja tammikuussa yhdessä eduskunnan perustuslakivaliokunnan kanssa järjestämämme seminaari kansalaisten oikeusturvasta ja oikeuslaitoksen toimintakyvystä saivatkin reilusti vastakaikua oikeuspoliittisessa kentässä. Työ oikeusturvan parantamiseksi ja näiden asioiden esille nostamiseksi tälläkin vaalikaudella on kuitenkin vasta alussa. Yhteistyösuhteemme oikeusministeriöön ja eduskuntaan ovat toimivat, joten tästä on erittäin hyvä jatkaa.

 

Kataisen hallituksen ohjelman keskeisiä oikeuspoliittisia kirjauksia:

• Oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja oikeusturvan laadun parantamiseksi laaditaan oikeusturvaohjelma aikaisempien toimenpidesuunnitelmien pohjalta.
• Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita. Talousrikollisuuden kiinnijäämisriskin nostaminen edellyttää riittäviä viranomaisresursseja (finanssivalvonta, maistraatit, oikeuslaitos, syyttäjä, poliisi, rajavalvonta, tulli, työsuojelu, verottaja ja kilpailuvirasto).
• Oikeudenkäytön nopeuttamiseksi huolehditaan syyttäjä- ja tuomioistuinlaitosten kestävästä ja tasapuolisesta resursoinnista.
• Lisätään tuomioistuinharjoittelupaikkoja ja huolehditaan tuomarien koulutuksesta.
• Tuomioistuinten riittävän laaja toimipaikkaverkko turvataan.
• Käräjäoikeuksien asemaa vahvistetaan.
• Syyttäjän käytännön roolia esitutkinnassa vahvistetaan erityisesti talousrikosasioissa, jotta voidaan nopeuttaa laajojen rikosvyyhtien käsittelyä.
• Selvitetään mahdollisuutta hyödyntää käräjäoikeuden tallenteita ja rajata näyttöön kohdistuvaa muutoksenhakua hovioikeusmenettelyn nopeuttamiseksi.
• Lainvalmisteluun käytettäviä resursseja lisätään ministeriöissä.
• Oikeuspoliittisen tutkimuksen voimavaroja vahvistetaan sektoritutkimuksen rakenneuudistuksen yhteydessä.