Heikki Halila – Liiton luotsina vaativana aikana

Teksti: Ritva Juntunen

Lakimiesliitolla on sen  70-vuotisen taipaleen aikana ollut 12 puheenjohtajaa, kaikki miehiä. Heistä viisi on ollut tuomioistuinten palveluksessa ja seitsemän yliopistomiehiä. Puheenjohtajakaudet ovat vaihdelleet  puolesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Keskimääräinen kausi on ollut 5,5 vuotta.

Professori  Heikki Halila oli ­liiton järjestyksessä 9. puheenjohtaja vuosina 2001–2006. Hänen  voidaan katsoa kuuluvan puheenjohtajien “tyyppikuvaan”: professori,  jonka toimikausi kesti kuusi  vuotta. 

Aktiivinen kirjoittaja eri foorumeilla

Heikki Halila on syntynyt vuonna 1952, valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 1975, lisensiaatiksi ja varatuomariksi 1979 sekä oikeus­tieteen ­tohtoriksi 1994. 

Yhdistysoikeudellisesta väitöskirjastaan Halila sai Suomalaisen tiedeakatemian palkinnon. 

Heikki Halila on toiminut ­Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hallinnollisissa- ja opetustehtävissä vuodesta 1977. Yksityisoikeuden laitoksen apulaisprofessorina ja professorina hän on ollut vuodesta 1994 lähtien. Helsingin yliopiston urheiluoikeuden määräaikaisena professorina hän oli vuosina 2001–2011. Vuodesta 2011 alkaen Halila on ollut siviilioikeuden professori.

Halila on ollut neljä vuosikymmentä aktiivinen kirjoittaja eri foorumeilla. Heikki Halilan laaja oikeustieteellinen tuotanto voidaan jakaa neljään ryhmään yhdistys-, sopimus- ja urheiluoikeuden sekä oikeuskulttuurin alueille. Hänen teksteissään on yhtenä vahvana teemana yhteiskunnan ja lakimieskunnan kohtaaminen.

Ketjussa ei saa olla heikkoja lenkkejä

Lakimieskunnan kannalta keskeistä on ollut Heikki Halilan ­toiminta eri lakimiesjärjestöissä. Halila valittiin vuonna 2000 monella tapaa vaativana ajankohtana Lakimiesliiton puheenjohtajaksi. Lakimiesliitto myönsi Halilalle K. J. Ståhlberg mitalin vuonna 2011.

Liiton puheenjohtajana Halila kohdisti tarmonsa liiton kaikille toimintalohkoille ja kiinnitti ­erityistä huomiota lakimiesidenti­teettiin ja sen vahvistamiseen. Hänet muistetaan Lakimies­liitossa asiallisena herrasmiesjohtajana, joka osasi antaa ­kiitosta silloin kun sen aika oli. Hänen laaja asiantuntemuksensa on myös jäänyt mieleen.

Heikki Halilan ajatuksia Lakimiesliitosta ja sen tehtävistä hänen puheenjohtajakaudellaan kuvastanee hyvin hänen Lakimies­uutisten 60-vuotisjuhlanumerossa julkaistu pääkirjoituksensa.

Kirjoituksen mukaan Halila piti tärkeänä lakimiesten arvostuksen säilyttämistä ja kehittämistä. Lakimieskunnan on myös oltava ammatillisesti ja ­eettisesti korkeatasoinen. Nämä vaatimukset­ antavat Halilan kirjoituksen mukaan lähtökohdat liiton ­tärkeimmän kohdealueen, ammatillisen edunvalvonnan hoita­miselle.

Liitossa on tullut toimia kulloisenkin ajan vaatimusten mukaisesti. Jotta emme olisi ketjussa se lenkki, joka katkeaa, meidänkin on tähyiltävä tulevaisuuteen sekä kehiteltävä liiton toiminta-ajatusta ja toimintamuotoja, Halila kirjoittaa.