Heikki Karapuulle muistokirja

Valtiosääntöön on parin viime vuosikymmenen aikana tehty merkittäviä muutoksia. Muutokset ovat olleet sekä kansallisia että oikeusjärjestelmän kansainvälistymisen aiheuttamia. Liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen, Euroopan talousalueeseen ja Euroopan unioniin ovat olleet keskeisiä tekijöitä kehityksessä. Hallintoneuvos Heikki Karapuu osallistui aktiivisesti valtiosäännön uudistamiseen toimiessaan Helsingin yliopistossa, Kansaneläkelaitoksessa, oikeusministeriössä ja viimeksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Karapuu ponnisteli etenkin perus- ja ihmisoikeusajattelun vahvistamiseksi ja oikeusjärjestyksemme eurooppalaistamiseksi. Edita on julkaissut vuonna 2006 kuolleen Karapuun kunniaksi muistokirjan Puhuri käy. Muuttuva suomalainen ja eurooppalainen valtiosääntömme. Kirjan kirjoittajat ovat Heikki Karapuun ystäviä ja kollegoita, jotka haluavat kunnioittaa Karapuun muistoa puheenvuoroillaan kansallisen ja eurooppalaisen valtiosääntömme perusteista, uudistusten taustoista ja tulevista haasteista. Kirjoittajina ovat olleet muun muassa tasavallan presidentti Tarja Halonen ja hänen puolisonsa Pentti Arajärvi, Pekka Hallberg sekä monta muuta tunnettua asiantuntijaa. Kirjan ovat toimittaneet Heikki Kanninen, Hannu Koskinen, Allan Rosas, Maija Sakslin ja Kaarlo Tuori.