Helpotuksia velallisille

kankorotus saattaa nykyisin johtaa tilanteeseen, jossa ulosmitattavan tulon määrä kasvaa enemmän kuin velallisen saama tulonlisäys. Tällöin velallisen käteen jäävä osuus palkasta saattaa olla pienempi palkankorotusten jälkeen. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa tilanteeseen muutosta.

Ehdotus koskee vain ankarinta ulosmittausluokkaa eli suurituloisimpia velallisia, joiden nettotulo on enemmän kuin 2 508 euroa kuukaudessa (jos elatuksen varassa ei ole lapsia tai puolisoa). Pienemmissä tuloluokissa samaa ongelmaa ei ole. Muutos koskisi reilua 7 000 velallista.