Hovioikeuksien lukumäärä puntarissa

Vuoden 2010 aikana on oikeusministeriössä tarkoitus käynnistää hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien rakenteita koskeva selvityshanke, minkä jälkeen voidaan ottaa kantaa hovioikeuksien lukumäärään ja niiden sijoittumiseen tulevaisuudessa. Tämä selviää oikeusministeri Tuija Braxin tänään antamasta vastauksesta kansanedustaja Ilkka Kantolan kirjalliseen kysymykseen, joka koskee Turun hovioikeuden toiminnan turvaamista myös jatkossa.

Selvityshankkeessa tarkastellaan yhtäältä hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien määrää, sijoittumista sekä mahdollisilla

uudistuksilla saavutettavia etuja ja toisaalta niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Hovioikeuksien määrää ja sijoittumista tarkastellaan lähinnä taloudellisesta, historiallisesta, alueellisesta, kielellisestä sekä erityisesti oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta.

Hovioikeuksia on nykyisin kuusi: Helsingissä, Kuopiossa, Kouvolassa, Rovaniemellä, Turussa ja Vaasassa. Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat Helsingin, Turun, Hämeenlinnan, Vaasan, Kouvolan, Kuopion, Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet.