Suomen hovioikeustuomarit ry – Hovioikeuksien työolojen ja oikeusvaltion puolesta

Miksi yhdistys on olemassa?

Ajamme hovioikeuksissa työskentelevän lainkäyttöhenkilökunnan asioita. Käytännössä toimimme hovioikeudenneuvosten, asessoreiden eli tuomarikoulutettavien sekä esittelijöiden äänitorvena, jotta jäsenten toimintaedellytykset ja työolot pysyisivät mielekkäinä.

Toimimme sen eteen, että oikeusturva toteutuu asianmukaisella tavalla yhteiskunnassa.

Olemme jäsenyhdistyksenä Tuomariliitossa, ja sitä kautta valvomme tuomarikunnan ammatillisia pyrkimyksiä, tuomarien riippumattoman aseman säilyttämistä ja tuomioistuinlaitoksen kehittämistä. Toimimme sen eteen, että oikeusturva toteutuu asianmukaisella tavalla yhteiskunnassa.

Millaista toiminta on?

Vuosikokouksen ja hallitustyöskentelyn lisäksi valmistelemme asioita erilaisissa työryhmissä. Nyt esimerkiksi suurina asiakysymyksinä ovat olleet palkkausuudistus ja eettiset ohjeet, joihin vaikutamme Tuomariliiton osana.

Pidämme tiedotustilaisuuksia ja tiedotamme jäsenkunnalle aktiivisesti ajankohtaisista kuulumisista.

Yksi tärkeä osa toimintaa on kansainvälinen työskentely.

Yksi tärkeä osa toimintaa on kansainvälinen työskentely. Näemme tärkeänä olla mukana turvaamassa yleiseurooppalaista oikeusvaltiokehitystä. Ylipäänsä tuomarikunnan profiilia pitäisi mielestämme nostaa niin Suomessa kuin maailmalla, saada ääntä kuuluviin ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Mitä yhdistyksee kuuluminen antaa jäsenelle?

Meillä voi halutessaan osallistua aktiivisesti toimintaan ja pääsee myös kehittämään yhteiskunnan tavoitteita ja toimivuutta. Työtä on niin paljon kuin tekijöitä riittää. Aktiiviset osallistujat ovat hirveän tervetulleita!

Aktiiviset osallistujat ovat hirveän tervetulleita!

Ja tietenkin on tilaisuus tavata muiden hovioikeuksien tuomareita ja esittelijöitä ja kuulla, miten muut hovioikeudet toimivat ja kuinka työt on niissä järjestetty. Hallituksessa on edustus kaikista viidestä hovioikeudesta.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Ilmoittautua voi esimerkiksi yhdistyksen sihteerille: juhani.laine@oikeus.fi tai puheenjohtajalle: juha.hartikainen@oikeus.fi.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Tuomarien ääntä on syytä korottaa yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja sillä äänellä, joka sille painoarvoltaan kuuluu. Hovioikeuksien tuomareiden äänen saa kuuluviin muun muassa Tuomariliiton osana, ja sitä paremmin, mitä enemmän meillä on aktiivisia jäseniä.

Tarvitsemme riittävästi selkänojaa, ja sehän syntyy jäsenkunnan kasvun myötä.

Tarvitsemme riittävästi selkänojaa, ja sehän syntyy jäsenkunnan kasvun myötä. Kannattaa siis tulla mukaan!

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hartikainen.