Huoli nuorten lakimiesten tulevaisuudesta kasvaa

Blogit ja kolumnit
27.04.2017 • Moa Fanta

Lupalakimiesuudistus, käräjäoikeusverkoston supistaminen, epävarmuus tuomioistuinharjoittelupaikkojen määrästä, tekoälyn rantautuminen juridiikan aloille. Lista nuorten lakimiesten tulevaisuuteen vaikuttavista muutoksista jatkaa kasvamistaan.

Muutamien vuosien takainen uudistus koskien oikeudenkäyntiavustajana toimimisen luvanvaraisuutta sai silloiset nuoret lakimiehet ja oikeustieteen opiskelijat huolestumaan tulevaisuuden näkymistään. Uudistuksella pelättiin olevan vaikutuksia valmistumisen jälkeisen työpaikan saamiseen – pian uudistuksen voimaantulemisen jälkeen pelätyt vaikutukset heijastuivatkin vastavalmistuneiden työttömyystilastoissa. Muutokseen on kuitenkin sopeuduttu ja vastavalmistuneet hakeutuvat töihin, joissa ei tarvita oikeudenkäyntiasiamiehen kelpoisuutta. Lakimiesliitto onkin aktivoitunut asiassa ja kehittänyt yhdessä tiedekuntien kanssa käytännön prosessaamisen koulutuskokonaisuutta, jonka suorittaminen liiton esittämän lakimuutoksen toteutuessa tuottaisi valmistuvalle OTM:lle oikeudenkäyntiavustajakelpoisuuden.

Kilpailu oikeustieteen alojen työpaikoista kovenee ja jotkut opiskelijat ovat paremman kilpailuaseman toivossa sortuneet jopa työskentelemään palkatta. Julkisen sektorin virkojen määriä vähennetään kovaa tahtia ja samalla kun näköpiirissä on vaara siitä, että myös tuomioistuinharjoittelupaikkojen määriä entisestään vähennetään, kovenevat kriteerit tuomioistuinharjoitteluun pääsemiseen. Opintomenestykselle annetaan entistä suurempi painoarvo, mikä lisää opiskelijoiden paineita.

Kauppalehteä (31.3.2017) lukeneet saattoivat kiinnittää huomiota tekoälyn rantautumiseen nyt myös asianajoalalle. ”Tekoäly vie juristeilta työtä” juttu herättää huolen nuorten ja tulevien sukupolvien lakimiesten tulevaisuudesta. Jutussa suuren asianajotoimiston toimitusjohtaja toteaa, että tekoälyn myötä ainakin suurten asianajotoimistojen kyky palkata nuoria juristeja heikkenee.

Uudistusten myötä ruohonjuuritason juristin työ, ns. opetteluvaiheen juridinen työ, tulee vähentymään, vaatimukset kasvamaan ja lakimiesten tulee jo valmistuessaan olla valmiimpia. Nuorilta lakimiehiltä edellytetään hyvää opintomenestystä, työkokemuksen kartuttamista jo opintojen aikana, yhä monipuolisempaa ulkojuridista osaamista sekä nopeaa valmistumista. Vastaisuudessa nuoret lakimiehet joutuvat astumaan entistä suurempiin saappaisiin heti valmistumisensa jälkeen. Todennäköisesti yhä useampi valmistunut tulee työllistymään muualle kuin juridiikan pariin, jolloin heidän tulee olla kilpailukykyisiä muihin korkeakoulutettuihin nähden.