Hyöty irti somesta

Sosiaalinen media eli some on viime vuosien aikana muuttunut erottamattomaksi osaksi modernia työympäristöä.

– Se, ettei hyödyntäisi lainkaan sosiaali­sen median palveluja, on mielestäni sama kuin katsoisi maailmaa vain toisella silmällä, toteaa asianajotoimisto Castrén & Snellmanin senior associate ja sosiaalisen median asiantuntija Jaakko Lindgren.

Tiedon jakaminen, ajankohtaisten aiheiden seuraaminen ja ammatillisen pätevyyden kartuttaminen on entistä helpompaa, jos osaa hyödyntää sosiaal­isen median palveluja oikein.

– Tiedon hankkimiseen tai vaikkapa oikeanlaisten kontaktien kartuttamiseen sosiaalinen media on aivan ehdoton. Juridiikan rintamalla niin kotimaassa kuin maailmallakin tapahtuvien aktiivisten oikeudenkäyntien ja juridisen kehityksen ymmärtämistä sekä kotimaisen keskustelun seuraamista sosiaalisen median palvelut helpottavat huomattavasti, Lindgren sanoo.

Yksityisyyden kanssa tarkkana

Lindgrenin oman kokemuksen mukaan myös työnantaja ymmärtää hyvin sosiaa­lisen median edut.

– Ainakin itse olen ollut työyhteisöissä, joissa sosiaalinen media on nähty yhtenä viestintäkanavana muiden joukossa, osana normaalia työympäristöä. Koen aika vieraaksi sellaisen työnantajan, joka suhtautuisi sosiaalisen median käyttöön negatiivisesti.

Lindgrenin mukaan monet sosiaalisen median palvelut tarjoavat tehokkaan, edullisen ja helpon viestintä­kanavan.

– Olisi hassua olla kannustamatta myös työntekijää hyödyntämään näitä vaihtoehtoja.

Samalla sosiaalisen median parissa on hyvä muistaa, että yksityisyys saattaa ajoittain olla koetuksella.

– Etenkin juristin työssä on hyvä muistaa, että myös yksityishenkilönä täytyy noudattaa salassapitosäännöksiä. Harva juristi voi kovinkaan yksityiskohtaisesti kertoa työtehtävistään esimerkiksi Facebookissa. Varsinkin virkamiehen, tuomarin ja asianajajan rooli jatkuu myös työajan ulkopuolella huolimatta siitä, toimiiko työn­antajan profiilissa vai oman privaattitilinsä kautta.

Somen yksityiskäyttöön työaikana Lindgrenillä on selvä mielipide.

– Juristi kantaa aina loppupeleissä itse vastuun omasta työstään. En kannata sellaista työpaikkaa, jossa työtä ylipäänsä kytätään, oli kyse sitten kahvitauon pituudesta tai Facebookissa surffailusta. Nykyaikaisen tietotyön parissa työn ja vapaa-ajan erottaminen on vaativaa. Juristin täytyy siis itse huolehtia, että työt tulevat tehtyä, vaikka välillä haluaisi lukea iltapäivälehtiä, juoda kahvia tai seurata sosiaa­lista mediaa.

Vaikka kyseessä on suhteellisen tuore ilmiö, näkee Lindgren pahimpien ylilyöntien olevan jo historiaa.

– Alkuun monet saattoivat jakaa tietoa avoimemmin, mutta ymmärryksen kasvaessa käsitys yksityisyydestä on syventynyt ja ihmiset ovat aiempaa varovaisempia jakaessaan henkilökohtaista tietoa.

Lindgren myös muistuttaa, että vaikka palveluntarjoaja mainostaisi palveluaan ilmaisena, käyttäjät maksavat siitä luovuttamalla henkilötietonsa palvelun käyttöön.

– Markkinoinnissa osataan tehokkaasti hyödyntää henkilötietoja, joten tiedot, jotka jaamme itsestämme, muuttuvat nopeasti kauppa­tavaraksi.

Apuväline etätyöhön

Juristin työhön sosiaalinen media tarjoaa monia tehokkaita ratkaisuja. Brändin rakentamisessa, asiakkaiden ja kohderyhmien kontaktoinnissa ja tavoittamisessa sekä palvelujen markkinoinnissa some on käytännöllinen ja edullinen kanava. Itse työn sisältö kannattaa kuitenkin sijoittaa joillekin muille alustoille.

Juristin työssä olennaista on asiak­kaiden neuvominen ja palveleminen sekä juridisten dokumenttien laatiminen. Aika monet hyödyntävät jo nyt erilaisia keinoja osallistua palavereihin etänä tai jakaa dokumentteja työryhmän kesken. Nämä työkalut mahdollistavat yhteistyön niin eri puolilla Suomea kuin maailmallakin ilman, että tarvitsee olla fyysisesti paikalla.

– Uskon, että uudet innovaatiot tuovat lähivuosina yhä uusia tapoja hyödyntää tietoverkkoja ja sosiaalista mediaa myös juristin työssä, Lindgren arvelee.

 

KUKA

JAAKKO LINDGREN

  • Senior Associate, Asianajotoimisto Castrén & Snellman
  • aikaisemmin Legal Counsel Tieto oyj:ssä
  • erikoistunut teknologiaoikeuteen liittyviin kysymyksiin

Somen top 3

Jaakko Lindgrenin vinkit sosiaaliseen mediaan

1. LinkedIn
Verkostoidu kollegojen, asiakkaiden ja potentiaalisten työnantajien­ kanssa.

2. Facebook ja Twitter
Seuraa ajankohtaisia alan uutisia, hanki ja jaa ammatillista tietoa.

3. Youtube
Halpa ja tehokas tapa markkinoida itseä, tapahtumia tai seminaareja ja tavoittaa oikeat kohderyhmät.

Some tapetilla myös Lakimiespäivässä

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen pohti Lakimiespäivässä sosiaalisessa mediassa kuohuvaa “pahaa henkeä”. Uimonen muistutti, että asiaton kommentointi ei koske vain poliitikkoja, vaan jokaisen meistä on hyvä varautua siihen.

– Joku tietää aina paremmin, mitä sinulle kuuluu, Uimonen kertoi omaankin kokemukseensa viitaten.

Uimonen nosti keskusteluun erityisesti anonyymin kommentoinnin mukanaan tuomat lieveilmiöt. Julkisen sanan neuvosto on luonut ohjeita ja suuntaviivoja, joiden avulla sivustojen ylläpitäjien on helpompi hallita palstoillaan käytävää keskustelua. Journalistin ohjeisiin lisätty liite muun muassa suosittaa oikean nimen käyttöä, mutta toisaalta on tärkeää, että vaikeistakin aiheista käydään keskustelua ja tällöin anonymiteetti on perusteltua.

Uimonen kannusti myös lakimiehiä sosiaalisen median pariin. Hän muistutti, että se tarjoaa niin erikoistumismahdollisuuksia kuin esimerkiksi työkaluja joukkoistamiseen.

Iltalehden päätoimittaja Kari Kivelä pohti omassa puheenvuorossaan digitaalisen sisällön ja liiketoiminnan sääntelyä. Kivelä piti erityisen kiinnostavana joukkokannetta, jossa Googlea syytetään Gmail-sähköpostien skannaamisesta mainostarkoituksiin. Ennakkotapaukseksi muodostuvassa kanteessa mielenkiintoista on, että osa käyttäjistä on kuitenkin ollut valmis joustamaan yksityisyydensuojastaan saadessaan ilmaisen palvelun käyttöönsä.

Lakimiespäivän viestintäteeman päätti vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard, joka pohti puheenvuorossaan lakimiehen roolia mediassa. Miten ammattikunta suurelle yleisölle näyttäytyy, vai näyttäytyykö mitenkään?

Vertailukohtana Hazard käytti etenkin anglosaksista tv- ja elokuvaperinnettä, jossa karismaattiset lakimiehet edustavat hyvän ja pahan välistä taistelua. Suomessa lakimiehiä ei ole juurikaan tv-sarjoissa nähty ja mediassakin lakimiehiä harvoin nostetaan esiin. Ammattikunta näyttäytyy suuren yleisön silmissä harmaana ja virkamiesmäisenä; asianajajat eivät personoidu. Hazard arveli syyksi, että kansan odotukset eivät aina kohtaa juristin työn realismia.