Hyvä käytös sallittu

Epäasiallista kohtelua ei pidä hyväksyä työpaikoilla. Työturvallisuuskeskus TTK ja työmarkkinajärjestöt viestivät hyvästä käytöksestä suomalaisilla työpaikoilla laajalla kiertueellaan, joka alkoi lokakuussa Oulusta.

Yhteistyön perustana on häirintää ja väkivaltaa koskeva eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten puitesopimus, jossa tuomitaan häirinnän ja väkivallan kaikki muodot sekä vahvistetaan työnantajan velvollisuus suojata työntekijöitä.

– Työpaikoilla on keinoja epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyyn sekä tällaisten tilanteiden selvittämiseen ja niihin puuttumiseen – ja tukea on myös saatavilla, kiertueen koordinoija, asiantuntija Tarja Räty TTK:sta sanoo.

Työnantajan velvollisuus on lain mukaan puuttua epäasialliseen kohteluun mahdollisimman pian siitä tiedon saatuaan.

Työnantaja- ja työntekijäliitot ohjeistavat jäsenistöään epäasiallisen kohtelun ehkäisyssä ja antavat tarvittaessa oikeudellista apua ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.