Hyvät ja huonot uutiset

Hyvä uutinen: Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali järjestetään 6.10.–4.11.2015. Vaalissa ­liiton jäsenet valitsevat Lakimiesliiton valtuuskuntaan­ 44 jäsentä kolmivuotiskaudeksi. Järjestödemokratia­ osoittaa jälleen toimivuutensa. Voit vaikuttaa, jos haluat.

Hyvä uutinen: äänioikeutettuja jäseniä liitossa on yhteensä 15 737, kun niitä edellisissä vaaleissa oli 14 904.

Huono uutinen: kaksissa edellisissä vaaleissa ­luettelin vastaavassa kirjoituksessa hyviä syitä äänestämiseen valtuuskunnan vaalissa; silloin elettiin taloudellista taantumaa ja ennakoitiin vaikeita­ sopimuskierroksia sekä varustauduttiin suuriin ­työelämän muutoksiin. Valitettavasti tilanne tässä suhteessa on yhä haastavampi, ja haastetta on ­tarjottu tunnetulla tavalla myös järjestöille.

Hyvä uutinen: valtuutetut päättävät ylipäätään tärkeistä liiton toimintaan ja linjauksiin liittyvistä­ ­asioista. Liittomme on vaikuttanut ja vaikuttaa vastakin­ merkittävällä tavalla siihen, pystytäänkö suomalainen oikeusvaltio säilyttämään toiminta­kykyisenä valtiontaloutta sopeutettaessa. Liiton esittämiä asioita on mukana nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa.

Huono uutinen: äänioikeuden käyttäminen­ ­kiinnostaa valitettavan harvoja. Vuoden 1998 ­valtuuskunnan vaalissa – postivaalien alkutaipaleella – äänestysprosentti on ollut 46,7 ja vuonna 2000 49,3. Kaksissa viimeisissä vaaleissa on jääty paljon­ vaatimattomampiin lukuihin: vuonna 2009 35,35 ­prosenttia ja vuonna 2012 33,9 prosenttia.

Hyvä uutinen: Aku Ankkaa äänestäneet ja kirkko­veneiden suunnittelijat ovat ilmeisesti siirtyneet nettikirjoittelijoiksi, sillä hylättyjen tai mitättömien äänestyslippujen määrä on olennaisesti vähentynyt, huippuluvusta 91 vuoden 2000 vaalissa viime vaalien seitsemään kappaleeseen.

Huono uutinen? Vanhempi sukupolvi on perinteisesti­ pitänyt äänestysoikeuden käyttämistä­ kaikenlaisissa vaaleissa etuoikeutena ja itsestään­selvyytenä. Nuoremmat sukupolvet eivät välttämättä­ jaa tätä käsitystä, ajattelussa on paljon­ hyöty­arviointia – ”kannattaako mun, mitä hyötyä­ siitä olisi”. Valtuuskunnan opiskelijajäsenet on postivaalien­ koko historian ajan valittu niin sanotulla­ sopuvaalilla ainejärjestöjen kesken. Tulisiko sopu­vaalista luopua ja alkaa ”pedagogisista syistä” ­kasvattaa opiskelijoita äänioikeuden käyttämiseen?

Hyvä uutinen? Olemme IT-asioissa vajonneet 90-luvun ”hypestä” joidenkin mielestä liiankin alas. Olisiko aika selvittää – ainakin taloudellisesti ja ­teknisesti – mahdollisuuksia toteuttaa järjestövaali sähköisesti, vaikkapa älypuhelimesta?

Hyvä uutinen: äänestysasiakirjat postitetaan ­kaikille jäsenille erikseen viimeistään 29.9.2015.

Toivon, että syksyn vaalien tulokset ovat niin äänestysvilkkauden kuin toimivan valtuuskunnankin kannalta hyvä uutinen!

Matti Palojärvi

vaalilautakunnan puheenjohtaja

***

Löydä itsellesi oikea ehdokas

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalien parhaat ehdokkaat löydät liiton vaalikoneesta.
Vaalikoneen avulla löydät itsellesi ehdokkaan, joka jakaa sinun käsityksesi liiton toiminnasta ja tavoitteista.
Vaalikone on osoitteessa www.lakimiesliitto.fi. Löydä ehdokkaasi ja äänestä!