Iäkkäille oikeus tarpeenmukaiseen hoivaan

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu luonnos laiksi, jolla turvattaisiin iäkkäiden oikeus tarpeenmukaiseen hoivaan, kun tarve on monipuolisesti arvioitu. Noin joka neljäs 75-vuotias henkilö tarvitsee toimintakyvyn heikkenemisen takia säännöllisiä palveluita, kuten kotipalvelua ja -sairaanhoitoa, omaishoidon tukea tai ympärivuorokautista hoivaa.

Luonnos luovutettiin keskiviikkona 9. maaliskuuta peruspalveluministeri Paula Risikolle.

– Laki iäkkäiden palvelujen saannin turvaamiseksi tarvitaan, sillä palvelujen saamisessa on tunnistettu epäkohtia. Epäkohtien poistamiseksi annettiin Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, mutta sen ohjaava voima ei ole ollut riittävä. Laki toisi jämerämmän työkalun iäkkäiden ihmisten palvelujen saamiseksi sekä palvelujen valvontaan, totesi ministeri Risikko tiedotustilaisuudessa.