Ihmiskauppalain valmistelu alkaa

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä on päättänyt, että sisäministeriö asettaa lainsäädäntöhankkeen erityisen ihmiskauppalain laatimiseksi ja oikeusministeriö asettaa hankkeen rikoslain ihmiskauppaan liittyvien muutostarpeiden selvittämiseksi.

Sisäministeriö vastaa ihmiskaupan uhrien­ auttamista koskevan lainsäädännön valmistelusta. Tällä hetkellä asiaa säädellään sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa että kotoutumislaissa.

Ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön muutostarpeet on tuotu esille useilla eri tahoilla. Hallitusohjelmassa linjataan, että lainsäädäntöä kehitetään ihmiskaupan torjumiseksi kaikissa muodoissaan ja uhrien suojelemiseksi.