Ikään katsomatta

Akava kannustaa työpaikkoja hyödyntämään eri-ikäisten osaamista nykyistä rohkeammin. Työelämän ikäasenteissa tarvitaan muutoksia, sillä työurien pidentäminen edellyttää, että työllisyysaste paranee kaikissa ikäluokissa.

Työpaikoilla esiintyy sekä nuoriin että ikääntyviin kohdistuvaa ikäsyrjintää. Syrjintää on havaittavissa esimerkiksi rekrytoinneissa, palkkauksessa ja eläkkeelle painostamisessa. Akavassa halutaan, että ikääntyvien työntekijöiden irtisanomisesta päästään eroon. Samoin nuorten ikäsyrjinnästä ollaan huolissaan: työuran alkuvaiheen ongelmat jättävät usein jälkensä koko työuraan.

Akavassa linjataankin ikäjohtamisen olevan tärkeä osa johtamista. Eri-ikäisten työntekijöiden osaaminen on kartoitettava ja sen hyödyntämistä ja kehittämistä suunniteltava.

Euroopassa vietetään tänä vuonna aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Lisätietoja: www.ttl.fi/activeaging.