Ilkka Koskinen on Lakimies­liiton EU-alueen alueasiamies

Nykyisessä senior expertin tehtävässään hän tarkastaa Euroopan komission oikeudellisessa yksikössä komission lainsäädäntöehdotuksia ja säädösluonnoksia erityisesti lainsäädäntötekniseltä kannalta ja toimii komission asiamiehenä Euroopan unionin tuomioistuimessa. Koskinen on ollut Lakimiesliiton EU-alueen alueasiamies vuodesta 2007.

Mikä on alueasiamiehen tärkein tehtävä?

Alueasiamiehen tärkein tehtävä on toimia yhdyshenkilönä liiton ja alueella toimivien suomalaisten lakimiesten välillä. Myös suomalaisen lakimiesidentiteetin ylläpitäminen on tärkeää.

Miksi sinusta tuli lakimies?

Pienestä pitäen ajattelin, että minusta tulee lakimies. Tähän varmaan vaikutti, että molemmat vanhempani olivat tuomareita.

Myöhemmin valintaan vaikutti, että lakimiehen koulutus tuo hyvin leivän verrattuna moneen muuhun koulutukseen ja se, että juristinkoulutus mahdollistaa työskentelyn muissakin tehtävissä kuin varsinaisisissa lakimiestehtävissä.

Juristinkoulutus mahdollistaa työskentelyn muissakin tehtävissä kuin varsinaisisissa lakimiestehtävissä.

Kolme asiaa, joita tarvitset työssäsi päivittäin?

Tietokone, eri ohjelmistot ja tietokannat – erityisesti EUR-Lex – sekä vuorovaikutustaidot eri kulttuurien välillä.

Millaista on lakimiehen työ 2050?

Lakimiehiä tarvitaan edelleen, erityisesti pitkälle erikoistuneita. Monet rutiinityöt ovat automatisoituneet.

Työ on muuttunut paljon tekoälyn käytön ja digitalisaation kautta. Koska tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi niin lainvalmistelussa, ratkaisuissa kuin asiakirjojen valmistamisessa, lakimiesten tulee hallita tietotekniikan perusteet, jotta he voivat harjoittaa ”lähdekritiikkiä” tuotoksiin.

Miten pidät huolta omasta hyvinvoinnistasi?

Perhe ja varsinkin lastenlapset irrottavat ajatukset työstä. Konsertit, teatteri ja kulttuuri ylipäätään virkistää. Luonnossa kävely rentouttaa. Pyrin syömään terveellisesti ja nukkumaan riittävästi.