Ilmianna hyvä työpaikka, työyhteisö tai toimintatapa

Tuottavuuden pyöreä pöytä etsii ehdokkaita vuoden 2012 kunniamaininnan saajiksi. Työmarkkinakeskusjärjestöt haluavat tuottavuusyhteistyökunniamaininnan avulla nostaa esille hyviä työpaikkoja, työyhteisöjä ja toimintatapoja, jotka ovat edistäneet samanaikaisesti tuottavuutta ja työelämän laatua.

Kunniamaininnan saaja voi olla yritys, konserni, julkishallinnon organisaatio, järjestö, yritysverkosto tai niiden osa, sopimus- tai toimiala, hanke tai ohjelma, palveluntarjoaja tai rahoittaja. Kunniamaininnan saajaa voi ehdottaa kuka tahansa ehdokkaan toimintaa läheltä seurannut.

Vapaamuotoiset ehdotukset tulee lähettää 17.2.2012 mennessä yhdelle tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristön jäsenistä, joita ovat Juha Antila (etunimi.sukunimi@sak.fi), Erkki Auvinen (etunimi.sukunimi@sttk.fi), Niilo Hakonen (etunimi.sukunimi@ek.fi), Päivi Lanttola (etunimi.sukunimi@vm.fi), Oili Marttila (etunimi.sukunimi@evl.fi), Ulla Aitta (etunimi.sukunimi@akava.fi) ja Terttu Pakarinen (etunimi.sukunimi@kuntatyonantajat.fi)

Kunniamaininnan saajat julkistetaan 26.3.2012 järjestettävässä tuottavuusyhteistyöseminaarissa, jonka teemana on suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi.