Lakimiesuutisten lehtiuudistus: ilmiöitä ja arkipäivää

Blogit ja kolumnit
09.04.2019 • Janne Laukkanen

Toivon haastatteluja juristeista kansainvälisissä tehtävissä! Tietoa pitkän uran tehneistä lakimiehistä! Juttuja nuorista tavallisista kollegoista! Näkemyksiä toimia-alan tulevaisuudesta ja teknologian kehityksestä. Ajatuksia oikeusvaltion kehityssuunnista. Ja tietoa siitä, miten Lakimiesliitto oikeasti vaikuttaa työelämän kysymyksissä.

Esimerkiksi nämä lukijapalautteet olivat mielessämme, kun lehden toimituskunnan ja toimitusneuvoston kanssa lähdimme ideoimaan Lakimiesuutisten uudistunutta numeroa. Apunamme oli lukijakyselyiden avulla kertynyt runsas materiaali.

Lehtiuudistuksen johtolangat voi sitoa kahdeksi sanaksi: ilmiöitä ja arkipäivää.

Parhaimmillaan emme kerro lehdessä jo tapahtuneista muutoksista vaan ennakoimme juristien muuttuvaa roolia.

Selvää on, että juristeja kiinnostaa juridiikka ja sen suhde ympäröivän maailmaan. Parhaimmillaan emme kerro lehdessä jo tapahtuneista muutoksista vaan ennakoimme juristien muuttuvaa roolia.

Toisaalta ammatilliselta lehdeltä toivotaan myös juristien arjen havainnointia. Ammatillinen elämämme ei ole vain pykäliä.

Olemme juristeina osa työelämän murrosta.

Olemme juristeina osa työelämän murrosta. Muutosta ei ymmärrä, ellei sitä tarkastele vuoroin helikopteriperspektiivistä ja vuoroin rauhassa kahvihuoneen nurkasta. Teknologinen kehitys mullistaa työtämme – ja heittää eteemme virtuaalitodellisuuden kaltaisia ratkaisuja. Samaan aikaan osa työelämämme lainalaisuuksista on hyvin pysyviä. Haluamme esimerkiksi kuulla, miten voimme saada apua urapolun risteyksissä.

Jatkossa kiinnitämme lehdessä entistäkin enemmän huomiota ammattikuntamme moninaisuuteen meillä ja muualla. Kerromme niin entisestä lapsisotilaasta, urapolkunsa alussa olevasta 26-vuotiaasta kuin 94-vuotiaasta Venni Maunulasta.

Kaikkia heitä yhdistää usko siihen, että oikeus muuttaa maailmaa.