In memoriam Esko Hoppu

Professori Esko Hoppu (15.1.1935–13.7.2016) toimi poikkeuksellisen laajasti erilaisissa juristin tutkintoa edellyttävissä työ-, asiantuntija- ja luottamustehtävissä. Ansioistaan hänet palkittiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritari­merkillä.

 

Ei jäänyt tutkijan kammioon

Hoppu valmistui lainopin kandidaatiksi 1959. Hän  jatkoi opintojaan tuomioistuinharjoittelun ja asianajotoimistossa työskentelyn ohessa. 

Merikapteenin poikana  hän omistautui aluksi merioikeuden tutkimukselle. Oikeustieteen tohtoriksi hän tuli vuonna 1966 merioikeudellisella väitöskirjalla nimeltä Rahdinkuljettajan tavaravastuusta.

Hoppu nimitettiin vuonna 1969 siviilioikeuden apulaisprofessoriksi. Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professorina Hoppu oli vuodet 1973–1998.

Hopun tieteellinen ja kirjallinen toiminta  oli hyvin laaja-alaista siviili- ja kauppaoikeuden piirissä käsittäen rakennusurakan sekä vakuutus- ja kuljetustoiminnan aiheet. Hänen kirjallinen toimintansa ulottui myös moniin velvoiteoikeuden perus­kysymyksiin kuten  vahingonkorvaus­oikeuteen sekä välimies- ja asianajo-oikeuden alueille. Teosten määrä nousi pitkälle toiselle kymmenelle.

Hopulla oli vuosikymmenten mittaan lukuisa määrä luottamustehtäviä ja häntä käytettiin asiantuntijana monissa toimikunnissa ja komiteoissa. Lakimiesyhdistyksen eri luottamustehtävissä hän toimi  yli 40 vuotta. Hoppu oli Suomen Asianajaja­liiton sivutoiminen asiamies vuosikymmenen ajan osittain professorin tehtävän ohessa. Hoppu toimi lukuisissa lautakuntatyyppisissä puheenjohtajatehtävissä kuten vakuutuslautakunnassa ja Keskuskauppakamarin välityslautakunnassa sekä lakisääteisessä merivahingon­laskijan tehtävässä. Hoppu oli yliopistolla myös erilaisissa hallinnollissa tehtävissä.

 

Lakimiesliiton luottamustehtävissä yli 20 vuotta

Lakimiesliiton toimintaan Esko Hoppu tuli mukaan vuonna 1969. Lakimiesliiton hallituksen jäsen  Hoppu oli vuosina 1969–1973.

Hoppu osallistui aktiivisesti nimenomaan  Lakimiesiiiton jäsenten mahdollisuuksiin ylläpitää ammattitaitoaan. Lakimiesliiton Kustannus Oy:n hallituksen jäsen hän oli  ajalla 1969–1972 ja puheenjohtaja 1973–1980. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen johtoryhmän jäsenenä Hoppu toimi vuosina 1970–1974. Pisimpään Hoppu vaikutti   Suomen Laki  teoksen I osan sisältöön sen toimituskunnan jäsenenä  vuosina 1970 –1992 .

Varatuomari Pentti Ajolla on ollut  mahdollisuus eri yhteyksissä tehdä yhteistyötä Esko Hopun kanssa. Ajo oli Lakimiesliiton toiminnanjohtajana, kun Esko Hoppu aloitti hallituksen jäsenenä. Ajon siirryttyä vakuutusalalle  yhteistyö jatkui niissäkin merkeissä. Jopa New Yorkissa he pohtivat yhdessä Yhdysvaltojen oikeuselämää vuonna 1971 molempien ollessa siellä stipendiaatteina.

Näiltä yhteisiltä ajoilta on Pentti Ajon mieliin jäänyt mielikuva Esko Hopusta rauhallisena ja  joviaalina herrana, jonka keskeisiin piirteisiin kuului vakaa luotettavuus ja hienovarainen huumori.

**

 

Teksti: Ritva Juntunen

Kuva: Kari Hoppu