In memoriam Martti V. Mustakallio – edunvalvonnan uranuurtaja

Martti V. Mustakallio on poissa. Hänen mukanaan poistui lakimiesten sodanjälkeisten olojen edunvalvontatoiminnan uranuurtaja. Ammattikuntamme piirissä tekemänsä työn lisäksi hän myös teki pitkän päivätyön alioikeustuomarina ja muissa käytännön lakimiestehtävissä.

Vuonna 1925 Viipurissa syntynyt Ernst Martti Veikko Mustakallio suoritti ylemmän oikeustutkinnon 1954 ja sai varatuomarin arvon 1957. Toimittuaan muutaman vuoden elinkeinoelämän piirissä Helsingissä ja Lontoossa hän aloitti hänelle keskeiseksi muodostuneen toimintansa lakimiesten ammatillisessa edunvalvonnassa. Tässä ensimmäinen tehtävä oli vuonna 1957 päällekkäin hoidetut Lakimiesliiton toiminnanjohtajan ja Akavan järjestösihteerin toimet. Pian Akava eriytti toimintaorganisaat­ionsa ja Mustakallio saattoi keskittyä lakimiesten asioihin. Palkkojen korotuksia ajavan liiton oman palkkapussin niukkuus kuitenkin pakotti nuoren toiminnanjohtajan ottamaan sivutoimen. Liiton hallituksen suostumuksin Mustakallio toimi Helsingin raastuvanoikeuden rikosasiainnotaarina aina toiminnanjohtajan tehtävästä vuoden 1965 lopulla tapahtuneeseen eroamiseensa saakka.

Mustakallion aloitteesta perustettiin 1958 Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy. Uuteen yhtiöön keskitettiin liiton kustantaman kirjallisuuden julkaisutoiminta Suomen Laki ja Finlands Lag -teoksia ja niiden eripainoksia lukuunottamatta. Näiden julkaiseminen katsottiin vielä Mustakallion aikana valtion delegoimaksi erityistehtäväksi ja siten silloisen liikevaihtoveron sovelluspiirin ulkopuoliseksi toiminnaksi.

Varhaisessa vaiheessa tapahtunut liiton oman kustannusyhtiön perustaminen loi täten pohjan nykyiselle liiton vaikutuspiirissä olevalle laajamittaiselle julkaisutoiminnalle.

Toimittuaan vuosina 1966–1973 yritysjohtajatehtävissä vakuutusalalla ja markkinoinnissa palasi Mustakallio sydäntään lähellä oleviin varsinaisiin lakimiestehtäviin. Helsingin raastuvanoikeuden oikeusneuvosmiehenä, puheenjohtajana ja osastoryhmän johtajana aina vuoteen 1990 saakka jatkuneen uran aikana hän teki myös näyttävän paluun keskeisiin luottamustehtäviin sekä Lakimiesliitossa että muissa lakimiesjärjestöissä. Täten Mustakallio palasi ammattikunnan yhteisten asioiden ajamisen piiriin. Martti V. Mustakallio oli luotettu ja arvostettu hallituksen jäsen paitsi Lakimiesliitossa myös Kaupunkituomarien Yhdistyksessä, Tuomariliitossa ja Kriminalistiyhdistyksessä.

Mustakallion toiminnanjohtajakausi osui lakimiesten edunvalvonnan kannalta murroskauteen. Liitto haki rooliaan organisaationa, eikä sen oma jäsenkunta suinkaan ollut yhtä mieltä painotuksista. Jäseninä oli yhdistykset, yksittäisellä lakimiehellä ei ollut suoranaista liittotason puhevaltaa. Tieteellisen toiminnan Suomalainen Lakimiesyhdistys ja Juridiska Föreningen ­­

i Finland suurinta henkilöjäsenmäärää edustavina eivät tukeneet korkeaprofiilista edunvalvontalinjaa. Tulihan jäsenmaksujen valtakertymä nimenomaan muita painotuksia edustavilta yhdistyksiltä. Vaikka liitto historiansa alkuvuosista lähtien olikin huomautellut lakimiespalkkausten jälkeenjääneisyydestä, sille ei vielä varauksetta suotu asemaa selväpiirteisenä työmarkkinajärjestönä. Edunvalvontaan omistautuneena Mustakallio kuitenkin pyrki muutokseen. Hänen kautenaan julkishallinnon lakimiehet saivat oman ammattiyhdistyksensä ja liiton asemaa akateemisten työmarkkinakeskusjärjestössä Akavassa vahvistettiin. Toimeentulon ehtojen kipukohtiin puututtiin määrätietoisesti, tuloksena oli muun muassa yksityisaloja koskeva lakimiesten vähimmäispalkkasuositus ja virkasivutulojärjestelmän piirissä olleiden lakimiesten kokonaispalkkaukseen siirtymisestä saatu siedettävä ratkaisu. Voi luvalla sanoa, että Mustakallion sinnikäs mutta diplomaattinen toimintatapa toi noina aikoina ammattikunnallemme enemmän arvostusta ja etuja kuin kovimpien ammattiyhdistyspamppujen jyräämiset.

Taiteet ja varsinkin taidehistoria olivat Martti V:n sydäntä lähellä. Kuvaamataidetta ammattinaan toteuttavan vaimonsa Kaijan kanssa hän ehti omistautua mieliympäristössään Firenzessä Italian renesanssin aarteille.

Lämminhenkisenä, kanssaihmisensä kaikessa huomioon ottavana on Martilla pysyvä paikka mielessämme. Hänen säteilemä empaattinen läheisyytensä jää meille kauniiksi muistoksi.

Pentti Ajo
Kirjoittaja on Martti V. Mustakallion pitkäaikainen ystävä ja seuraaja Lakimiesliiton toiminnanjohtajana.