In memoriam: Päätoimittaja Liisa Grönroos

In memoriam:
Päätoimittaja Liisa Grönroos

Syvällinen yhteiskunnan ja juridiikan asiantuntija

Suomen Lakimiesliitossa lähes 34 vuotta työskennellyt päätoimittaja Liisa Grönroos kuoli Helsingissä 1. toukokuuta 64-vuotiaana. Hän oli syntynyt Porissa 28.11.1940.

Liisa Grönroos pääsi ylioppilaaksi 1959 ja valmistui varanotaariksi 1966. Sitä ennen hän oli jo perustanut perheen ja työskennellyt Helsingin tullikamarissa erilaisissa toimistotehtävissä. Valmistuttuaan hän työskenteli notaarina Uudenmaan lääninhallituksessa. Sieltä Grönroos siirtyi Lakimiesliiton palvelukseen, jossa hän työskenteli eri tehtävissä vuosina 1970–2003. Lakimiesliittoon siirtymistä pohjusti Grönroosin aktiivinen toiminta Varanotaariliitossa.

Lakimiesliitossa Grönroos aloitti koulutussihteerinä ja siirtyi Lakimiesuutiset-lehden toimitussihteeriksi ja liiton tiedotuspäälliköksi vuonna 1974. Lakimiesuutisista ja sen kehittämisestä tulikin Liisa Grönroosin varsinainen elämäntehtävä. Lehden päätoimittajaksi Grönroos valittiin 1981. Lakimiesliitossa työskennellessään Grönroos suoritti työn ohessa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 1982.

Liisa Grönroos kehitti määrätietoisesti Lakimiesuutisia aikakauslehtimäiseen suuntaan unohtamatta kuitenkaan lehden järjestöluonnetta. Tärkeitä etappeja tässä työssä olivat toimitusneuvoston perustaminen sekä laajan avustajakunnan hankkiminen ja kouluttaminen. Kehittämistyön myötä Liisa Grönroos vakiinnutti samalla oman asemansa viestinnän kokonaiskentässä. Hän toimi varapuheenjohtajana sekä Aikakauslehtien liitossa että Julkisen Sanan Neuvostossa. Hän oli myös Mainonnan tasa-arvotyöryhmän jäsen. Grönroosille myönnettiin vuonna 2003 Aikakauslehtien liiton J.V. Snellman-mitali.

Liisa Grönroosin käden jälki näkyy Lakimiesuutiset-lehden yhteensä 316 numerossa vuosina 1970– 2003. Tänä aikana lehdestä ja kehittämisestä oli muodostunut Liisa Grönroosille sydämenasia.

Grönroosin pitkään työrupeamaan Lakimiesliitossa on mahtunut paljon muutakin. Tiedostuspäällikön kynästä on lähtenyt tiedote ja vuosikertomus poikineen. Lakimieskalenterit vuosilta 1970–2004 ovat hänen toimittamiaan. Lakimiespäivän järjestelyissä Grönroos ehti olla mukana 18 kertaa.

Lakimiesliiton toimihenkilöiden työtehtäviin kuuluu yleensä myös eri valiokuntien sihteerinä toimiminen. Liisan rooteliin kuuluivat aikoinaan mm. opiskelijavaliokunta ja oikeuspoliittinen valiokunta. Liisa Grönroosille myönnettiin Suomen Lakimiesliiton hopeinen ansiomerkki vuonna 1984.

Liisa Grönroosin pitkäaikainen työ Lakimiesliitossa ja luottamustoimet lehdistömaailmassa tekivät hänelle mahdolliseksi luoda eri aloille ulottuva tiheä asiantuntijaverkosto. Joskus vaikutti siltä kuin Liisa olisi tuntenut kaikki merkittävät henkilöt ja kaikki Suomen juristit. Tämä ilmeni hänen työssään syvällisenä yhteiskunnan ja juridiikan asiantuntemuksena.

Työtoverit ja ystävät oppivat tuntemaan Grönroosin tarmokkaana, hyväntuulisena, tietorikkaana ja avuliaana henkilönä. Hän oli myös määrätietoinen ja itsenäinen. Näitä ominaisuuksia tarvittiin kun hän suoritti molemmat akateemiset tutkintonsa työn ja perheen ohella. Erityisesti näille ominaisuuksille oli käyttöä kun hän sairastui vuonna 1994 kielisyöpään. Tämän taistelun hän voitti palaten työelämään.

Ansaitulle vanhuuseläkkeelle Liisa siirtyi marraskuussa 2003. Nyt koitti aika perheelle, lapsenlapsille, ystäville ja vanhalle rakkaalle harrastukselle bridgelle. Pyydettäessä hän osallistui Lakimiesuutisten toimitusneuvoston kokouksiin ja siirsi näin tietotaitoaan nuoremmilleen. Grönroos ehti osallistua viime syksynä myös Tuomaripäiville ja kirjoittaa siitä Lakimiesuutisiin. Mutta vanha sairaus uusiutui ja tällä kertaa voittamattomana.

Ritva Juntunen
Rauno Selenius
Sakari Sippola