Irtisanominen pelottaa korona-aikana – apua työsuhde­neuvonnasta

Pulma

”Työpaikallani työt ovat vähentyneet merkittävästi koronatilanteen aikana. Vaikka lomautuksia ei ole toteutettu, työnantaja on ilmoittanut, että kaikille työntekijöille ei jatkossa löydy töitä ja irtisanomiset ovat mahdollisia.”

Ratkaisu

Jäsen soitti työsuhdeneuvontaan ja kertoi, että hän epäilee tulevansa pian irtisanotuksi. Hän halusi tietää, millä perusteella työantaja voi irtisanoa hänet ja mitä pitää tehdä, jos irtisanominen toteutuu. Hän ei ole koskaan ollut työtön, joten työttömyysturvaan liittyvät asiat ovat epäselviä.

Työsuhdeneuvonnan lakimies Petteri Kivelä kertoi jäsenelle työsopimuksen päättämiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja sen tulkinnoista.

Keskustelun ja tarkentavien kysymysten perusteella Kivelä kertoi oman näkemyksensä siitä, onko työsuhteen päättämisperuste olemassa ja miten tilanteessa tulisi toimia.

Jos irtisanomisperusteen arvioiminen ei ole mahdollista jäsenellä olevien tietojen pohjalta, voidaan työnantajalta pyytää kirjallinen selvitys työsuhteen päättämisen perusteista, kertoo Kivelä.

Keskustelemalla työsuhdeneuvonnan lakimiehen kanssa jäsen saa ulkopuolisen havainnoitsijan näkemyksen.

Keskustelemalla työsuhdeneuvonnan lakimiehen kanssa jäsen saa ulkopuolisen havainnoitsijan näkemyksen, mikä usein auttaa ymmärtämään tilanteen kokonaisuutta. Myös toimintaohjesuositus annetaan, mikäli tilanne sitä vaatii.

Jäsentä neuvottiin irtisanomistapauksessa ilmoittautumaan TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi sekä olemaan yhteydessä Lakimiesten työttömyyskassaan.

– Työnhaun käynnistäminen TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä on tärkein neuvo, jonka irtisanotulle voi antaa, sanoo Lakimiesten työttömyyskassan kassanhoitaja Timo Auvinen. Jos jäsen ei ole työnhakijana, ei ansiopäivärahaa voida myöskään maksaa.

Jos jäsen ei ole työnhakijana, ei ansiopäivärahaa voida maksaa.

Työttömyyskassa kertoo jäsenelle, että ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti, ja ensimmäisen hakemuksen voi lähettää, kun työttömyyttä on kestänyt vähintään kaksi viikkoa. Päivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta päivärahaa halutaan saada.

Vuonna 2019 Lakimiesten työttömyyskassan jäsenillä keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli 2 064 euroa kuukaudessa.

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen onnistuu helpoiten työttömyyskassan eAsiointi-verkkopalvelun kautta. Se ohjaa ja kertoo, mitä liitteitä työttömyyskassa tarvitsee.

Irtisanomistilanteessa kassaan pitää toimittaa hakemuksen lisäksi palkkatiedot vähintään kuuden palkallisen kuukauden ajalta, irtisanomisilmoitus ja työsopimus.

Lue lisää: Miten työsuhdeneuvonta auttoi lomapalkka-asioissa ja Miten suhtautua työsopimuksessa olevaan kilpailukieltoon.