Isännöitsijäntodistukseen lisää tietoja

Isännöitsijäntodistukseen tulee lisää tietoa osakehuoneistossa tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä sekä muutenkin huoneiston kunnosta ja mahdollisista vioista. Osakehuoneistojen pinta-alan mittaustapaa ja isännöitsijäntodistusta koskeva asetus tulee voimaan heinäkuussa samanaikaisesti uuden asunto-osakeyhtiölain kanssa.

Isännöitsijäntodistuksessa pitää jatkossa antaa tietoja sellaisista osakehuoneiston olennaisista vioista ja puutteista sekä osakkeenomistajan tekemistä olennaisista kunnossapito- ja muutostöistä, jotka ovat ­yhtiön tiedossa. Uusi asunto-osakeyhtiölaki laajentaa osakkeenomistajan velvollisuutta ilmoittaa rakennustöistään yhtiölle sekä yhtiön velvollisuutta säilyttää tällaiset ilmoitukset ja antaa niistä tietoja.

Uudistetussa isännöitsijäntodistuksessa tulee olla myös tiedot yhtiön kunnossapitotarpeesta seuraavien viiden vuoden aikana sekä yhtiön tiedossa olevista kunnossapito- ja muutoshankkeista.

Oikeusministeriön internet-sivuilla www.om.fi on tarkoitus antaa yleiset ohjeet isännöitsijäntodistuksen täyttämisestä.