Italiassa työskentelee useampiakin suomalaisia juristeja

Lakimiesuutisten numerossa 5/2012 oli juttu ”Poskisuukkoja saapasmaassa – suomalaisjuristin arki Italiassa”. Artikkeli oli sinänsä mielenkiintoinen, mutta valitettavasti siitä saattoi saada sen käsityksen, että Anna Chenel olisi ainut suomalainen, joka työskentelee asianajajana Italiassa. Näin ei nimittäin ole. Italiassa työskentelee ainakin kaksi muutakin suomalaista juristia, jotka Italiassa koulutuksensa saaneina tuntevat erityisesti Italian lain ja oikeusjärjestelmän. Siten suomalaiset voivat tavoittaa omalla äidinkielellään suoraan ja ilman välikäsiä todellisia Italian lain tuntijoita, jotka voivat myös edustaa päämiehiään oikeudessa.

Padovassa lähellä Venetsiaa työskentelee asianajajana Leena Lampila. Hän on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja sittemmin myös sitä vastaavan dottore in giurisprudenza -tutkinnon Padovan yliopistossa. Italiassa saamansa tutkinnon jälkeen Lampila on myös suorittanut Italiassa asianajajiksi haluavilta vaadittavan harjoittelun ja läpäissyt asianajajille pakollisen kerran vuodessa järjestettävän kokeen.

Vuodesta 1996 lähtien hän on ollut Italian asianajajaliiton jäsen.

Nykyisin Lampilalla on Padovassa oma asianajotoimisto Studio Legale Lampila, josta käsin hän hoitaa sekä italialaisten että suomalaisten monipuolisia juridisia asioita myös muun muassa tuomioistuimissa ja viranomaisissa.

Milanossa, jossa Anna Chenelkin työskentelee, toimii asianajajana Carlo Ilmari Cremonesi. Cremonesi on valmistellut gradunsa 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa Suomessa työskennellessään tuolloin harjoittelijana Helsingissä Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy:ssä, jossa myös allekirjoittanut tuolloin työskenteli. Cremonesi on valmistunut Milanon yliopistosta ja suorittanut niin ikään asianajajilta vaadittavan harjoittelun sekä tutkinnon päätyen näin asianajajaksi. Cremonesi on toiminut suomalaisten linkkinä Italiaan ainakin vuodesta 1994 alkaen. Nykyisin hän toimii Lead Studio Legale -nimisessä asianajotoimistossa Milanossa hoitaen muun ohessa sopimusoikeudellisia asioita sekä riita-asioita tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa erityisesti teollisoikeuksiin sekä IT- ja kilpailuoikeudellisiin asioihin liittyen.

Olli Happonen
varatuomari, ekonomi, Helsinki