Itsehallintolaki uudistusten alla

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen komitean uudistamaan Ahvenanmaan itsehallintolakia. Komitea koostuu valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan edustajista. Komitean on määrä valmistella toimenpiteitä taloudellisen itsehallinnon kehittämiseksi ja ehdottaa yhteiskuntakehityksen edellyttämiä uudistuksia itsehallintojärjestelmään ja -lakiin sekä valmistella nykyaikainen itsehallintoa koskeva lainsäädäntö.

Komiteassa arvioidaan Ahvenanmaan ja valtakunnan välistä toimivallanjakoa, ja tulkintaongelmia aiheuttaneisiin toimivaltasäännöksiin ehdotetaan muutoksia. Lisäksi arvioidaan mahdollisuutta luopua Suomen kansalaisuuden edellyttämisestä kotiseutuoikeuden saannissa ja joidenkin virkojen nimityksissä.

Loppumietinnön tulee valmistua huhtikuun 2017 loppuun mennessä, mutta jatkovalmistelun linjaukset sisältävän osamietinnön on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana.