Järjestäytyminen tuo turvaa

Ammatillista järjestäytymistä pidetään Suomessa aiempaa tärkeämpänä. SAK, STTK ja Akava teettivät tänä vuonna niin sanotun työmarkkinailmastotutkimuksen, jonka vastaajista 92 prosenttia arvioi ammatillisen järjestäytymisen olevan tarpeellista. Kaksi vuotta sitten sitä mieltä oli 88 prosenttia vastaajista. Tutkimukseen osallistuneet kokevat ammattiliiton jäsenyyden ennen kaikkea vähentävän yleistä turvattomuuden tunnetta.

Haastettelututkimuksessa tiedusteltiin tuhannelta vastaajalta näkemyksiä työelämän ilmapiiristä, ammatillisen järjestäytymisen merkityksestä ja työmarkkinajärjestöjen toiminnan arvostuksesta. Vastauksista ilmeni, että palkansaajat tuntevat turvattomuutta muuttuvassa ja kiihkeätempoisessa maailmassa. Ammattiliiton ­jäsenmaksun vastineeksi koetaankin saatavan nimenomaan turvaa.

Merkittävimmät syyt liittyä ammattiliittoon ovat tutkimuksen mukaan ansiosidonnainen työttömyysturva sekä palkka- ja työsuhdeturva. Myös tehokkuutta ajaa jäsenistön etuja pidetään tärkeänä.

Lisätietoja: TNS Gallup Oy:n toimialajohtaja Juhani Pehkonen.