Järjestäytynyt rikollisuus aiotaan taltuttaa

Järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi valmistellaan laaja-alaista strategiaa. Hanke on osa hallitusohjelmaa ja sen valmistelijoina toimivat ­oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö.

Hallitusohjelman mukaan pyrkimyksenä on tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Tarkoituksena on myös selvittää, onko tarvetta uudelle erillislaille. Lisäksi tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan sekä vakavan väkivallan ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa tehostetaan. Myös viranomais­yhteistyötä kehitetään.

Jotta järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuudet Suomessa saataisiin kaventumaan, hankkeessa aiotaan kiinnittää erityistä huomiota rikoksentekomahdollisuuksien vähentämiseen, rikosten ennalta ehkäisemiseen sekä kiinnijäämisriskin lisäämiseen.