Järjestäytynyt rikollisuus aisoihin

Hallitus tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa uudella strategialla, jonka tavoitteena on vähentää ja heikentää järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä ja haitallisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Uusien linjausten mukaan järjestäytynyttä rikollisuutta tulee ensisijaisesti ennaltaehkäistä vaikuttamalla toimintaan osallistumista harkitseviin siten, että heidän kiinnostustaan osallistua pyritään vähentämään ja osallistuminen tehdään kannattamattomaksi. Myös viranomaisten yhteistyötä tiivistetään ja tiedonvaihtoa kehitetään. Strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä on yhteensä 20.

Järjestäytyneessä rikollisuudessa on kyse vakavista rikoksista, ja niille on tyypillistä väkivallan käyttö ja rahanpesu. Huumausainerikollisuus ja viime vuosina myös talousrikollisuus ovat olleet järjestäytyneen rikollisuuden päätoimialoja. Keskusrikospoliisin arvion mukaan Suomessa toimii 80 järjestäytynyttä rikollisryhmää.

Uudet linjaukset perustuvat hallitusohjelmassa mainittuun velvoitteeseen selvittää järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan erityislain tarvetta. Toimia ryhdytään toteuttamaan tai ainakin valmistelemaan vuosien 2013–2015 aikana.