Järjestöille kaavaillaan taloudellisia helpotuksia

Kansalaisjärjestöjen taloudellista asemaa halutaan parantaa. Oikeusministeriön ja seitsemän muun ministeriön tilaamassa yhteisselvityksessä haetaan ratkaisuja muun muassa valtionhallinnon avustuskäytännön ongelmiin. Kansalaisjärjestöt tuottavat yhteiskunnallista hyötyä esimerkiksi täydentämällä julkista palveluntuotantoa.

Filosofian tohtori Aaro Harjun ja yhteiskuntatieteiden tohtori Jorma Niemelän tekemässä selvityksessä ehdotetaan, että julkisen palvelun velvoitetta helpotetaan haja-asutusalueilla ottamalla käyttöön yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamalli. Sen avulla järjestöt voisivat tuottaa palveluja esimerkiksi syrjäseutujen asukkaille siten, että mahdollinen voitto käytettäisiin palvelujen kehittämiseen ja yleishyödylliseen toimintaan. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan, että järjestöjen asemaa tulisi parantaa verohelpotuksilla.