JÄRJESTYSLAKIIN MUUTOKSIA

KERJÄÄMISEN KIELTÄMISTÄ selvittänyt työryhmä on esittänyt muutoksia järjestyslakiin kerjäämisen ja laittoman leiriytymisen osalta. Työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Antti Pelttari ja siinä olivat edustettuina oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriön poliisi- ja maahanmuutto-osastot, Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos.

Hallitus on iltakoulussaan hylännyt kaavailut kerjäämisen kieltämisestä lailla. Sen sijaan järjestyslakia aiotaan muuttaa kieltämällä luvaton leiriytyminen. Hallitus pääsi myös yhteisymmärrykseen siitä, että järjestyslakia on syytä tiukentaa, jotta häiritsevä kerjääminen ja luvattomien leirien pystyttäminen saadaan kuriin. Järjestyslain muuttaminen on määrä saada vielä tämän eduskunnan päätettäväksi.

Oikeusministeri Tuija Braxin mukaan lisäksi selvitetään, onko nykyinen lainsäädäntö riittävä organisoidun kerjäämisen ehkäisemiseksi ja onko ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi riittäviä keinoja.