Johanna Niemestä Upsalan kunniatohtori

Johanna Niemi Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vihittiin Upsalan yliopiston kunniatohtoriksi tammikuun lopussa.

Johanna Niemi on hoitanut vuoden alusta määräaikaista professuuria Helsingin yliopiston Vaasan yksikössä. Hän on prosessioikeuden dosentti ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erikoistutkija. Lisäksi hän on toiminut eri tehtävissä Helsingin yliopistossa ja oikeustieteen professorina Uumajan yliopistossa.

Niemen tutkimuksen kohteena ovat olleet muun muassa yksityishenkilöiden velkajärjestely, naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeudet. Niemi on ollut Suomen Akatemian tutkimushankkeen Violence in the Shadow of Equality: Hidden Gender in Legal Discourse johtaja. Hän on julkaissut useita tutkimuksia insolvenssioikeuden ja prosessioikeuden alalta.