Johtajien palkitsemiseen malttia

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder toi Akavan liittokokouksen yhteydessä esiin huolensa yhteiskunnan moraalista ja kohtuuttoman suuriksi paisuneista yritysjohtajien palkoista ja palkkioista. Keskiluokan ja ylimmän johdon palkkaerot ovat kasvaneet koko 2000-luvun.

– Raamisopimuksen mukaiset palkankorotukset ovat maltillisia. Niinpä yritysjohdonkin palkkojen ja palkitsemisen pitää pysyä maltillisena tulevina vuosina, Fjäder muistuttaa.

– Yrityksissä työskentelee lukuisia hyvin koulutettuja keskijohdon ja asiantuntijatason työntekijöitä, jotka tekevät kovasti töitä yrityksen tuloksen eteen, Fjäder muistuttaa.

Nykyiset johtajien palkitsemiskäytännöt eivät Fjäderin mielestä enää ole oikeudenmukaisia tai perusteltuja.

Hän on huolestunut yhteiskunnan moraalikäsitysten rapautumisesta.

– Näyttää siltä, että ymmärrys oikeasta ja väärästä on kateissa. Markkinatalouden edistämisen nimissä on päässyt vallalle voimakas ahneuden ilmapiiri. Tämä ei ole kestävällä pohjalla. Ajan oloon on riskinä, että näin toteutettu markkinatalous kääntyy itseään vastaan, Fjäder varoittaa.

Keskiluokan mielenosoitukset esimerkiksi Yhdysvalloissa kertovat siitä, että markkina­talouden ylivalta loukkaa palkansaajien oikeudentajua.

– Työtätekevän keskiluokan mitta voi täyttyä meilläkin, jos yritysjohdon palkkioita ei suitsita.

Fjäderin mielestä vaarana on, että markkinatalous alkaa meillä Suomessakin sahata paitsi omaa oksaansa myös hyvinvoinnin edellytyksiä. Hän painottaa, että Akava puolustaa markkinataloutta ja sen toimivuutta, mutta myös oikeudenmukaista palkitsemista.