Joka viikko Lakiuutisia

Viikoittain päivittyvän Lakiuutiset-verkkopalvelun erikoisuuksia ovat juridiikan ajankohtaisia tapahtumia kommentoivat asiantuntijakirjoitukset ja oikeudellisen lähdemateriaalin jakaminen oikeudenaloittain ja aihealueittain. Suomalaisten lakipalveluiden keskuudessa uutta on myös ajatus siitä, että käyttäjä maksaa vain tarvitsemastaan tiedosta eli häntä kiinnostavista oikeudenaloista.

Palvelun helppokäyttöominaisuuksia ovat tarkat muistilaput ja sisäänrakennettu selvitystyökalu, jolla käyttäjä voi poimia tekstiä kappaleittain omiin dokumentteihinsa ja muodostaa selvityksiään.

Lakitiedon saatavuus parantunut

Lakimiehen perustyökaluihin on aina kuulunut ajantasaiseksi toimitettu painettu säädöskokoelma lakikirjan muodossa. Muiden oikeuslähteiden, kuten lakien esitöiden ja korkeimpien tuomioistuinten (ennakko)ratkaisujen sekä lakia tulkitsevien asiantuntijaelinten lausuntojen päivittäinen saatavuus on sen sijaan pitkään ollut monografioiden ja painettujen vuosikirjojen varassa.

Lakiteksti on edelleen tärkein työkalu juristin työssä. Ajantasaisen lakitekstin saatavuus on parantunut 2000-luvun edetessä huomattavasti sekä yksityisten että julkisten toimijoiden saatettua tietokantansa saataville www-muodossa. Nykyisin myös muuta oikeudellista lähdemateriaalia on saatavilla heti niiden ilmestyttyä maksutta muutamasta kymmenestä viranomaislähteestä sekä useasta maksullisesta palvelusta.

Informaatioähky juristin huolena

Juridisen aineiston, kuten muunkin informaation, osalta voidaan tällä hetkellä puhua jopa runsauden pulasta. Monen kymmenen eri oikeuslähteen seuraaminen käy helposti itsessään työstä varsinkin, kun ylimpien tuomioistuinten ratkaisuilla on vaihtelevasti ennakkoratkaisuarvoa. Lakimiestyössä olennaisen informaation hakeminen sekä ratkaisuissa ja lakimuutoksissa ilmaistujen oikeusohjeiden merkityksen sisäistäminen edellyttäisi vielä pohdintaa ja tiedon sulattelua, jotta oikeuslähteistä olisi hyötyä työn kannalta.

Lakiuutiset-palvelussa on haluttu ratkaista tiedonhaun haasteet asiantuntijavoimin: oikeustieteen tutkijoina toimivat juristit käyvät viikoittain läpi kaiken erikoisalaansa liittyvän lähdemateriaalin ja toimittavat olennaisen uuden tiedon käyttäjille valmiiksi pureskeltuna! Palvelussa on myös haluttu helpottaa asiakokonaisuuksien hallintaa jaottelemalla tuomioistuinratkaisut oikeudenalan sisäisiin aihealueisiin, joita selaamalla käyttäjä saa nopeasti käsityksen uusimmasta ratkaisukäytännöstä.

Myös lainsäädännön runsaus voi tuottaa haasteita tiedonhakuun. Monen juristin työ keskittyy yhden tai korkeintaan muutaman oikeudenalan juridiikkaan. Tältä kannalta usean tuhannen kansallisen ja EU-säädöksen läpikahlaaminen voi olla turhaa.

Lakiuutisissa toteutettu säädösten paloittelu oikeudenaloittain pyrkii helpottamaan juristin perustyötä. Lainsäädännön systematiikkaan on myös otettu kantaa ryhmittelemällä ajantasaiset säädökset juristin käytännön tarpeista käsin. Monet oikeudenalat on jaoteltu siten, että kunkin otsikon ilmoittamasta aihealueesta on olemassa oikeustieteellisiä perustason oppikirjoja.

Juristin työkalupakki?

Monen ammattitietoa tarjoavan palvelun peruslähtökohta on tiedon kokoaminen luettavaksi. Lakiuutisten tekijät ovat halunneet helpottaa myös käyttäjän omaa lakitiedon hallintaa: palveluun voi liittää mihin tahansa tekstikohtaan henkilökohtaisen muistilapun, johon pääsee myöhemmin helposti takaisin.

Palvelusta voi samalla periaatteella kerätä mitä tahansa tekstiä esimerkiksi juridista selvitystä varten. Kun tekstit on poimittu, saa ne vietyä tekstinkäsittelyohjelmaan jatkoeditointia varten yhteen koottuna. Aika näyttää, arvostavatko juristit työskentelyä yhdessä ohjelmassa kerrallaan vai onko perinteinen lakitekstien kopiointi verkkopalvelusta yksitellen tekstinkäsittelyohjelmaan edelleen suositumpaa.

Lakimiesliitto on tarjonnut jäsenilleen kesäkuun alusta alkaen jäsenetuna uuden Lakiuutiset-palvelun. Lakimiesliiton jäsen voi valita palvelusta yhden tuotteen eli oikeudenalan maksutta käyttöönsä 31.5.2011 saakka. Lisätietoja: www.lakiuutiset.fi

Olennaiset ennakkoratkaisut suoraan sähköpostiin

Lakiuutiset-palvelun päätoimittaja Antti-Pekka Hulkko, mitä uutta Lakiuutiset tarjoaa lakimiehille?

– Lakiuutisissa on paljon uutta, jota muut palvelut eivät tarjoa. Tärkeimpänä asiana pidän kuitenkin nykyisessä informaatiotulvassa sitä, että oikeudenalojensa huippuasiantuntijat seuraavat puolestani juridiikan tapahtumia ja tiedottavat minua muun muassa olennaisista ennakkoratkaisuista suoraan sähköpostiini!

Ovatko käyttäjät olleet tyytyväisiä palveluun?

– Teimme elokuussa käyttäjäkyselyn, johon saimme kiitettävästi vastauksia. Lakitiedon jaottelu oikeudenaloihin ja aihealueisiin on saanut sekä kiitosta että kritiikkiä. Viikoittaiset asiantuntijakirjoitukset on otettu hienosti vastaan, johon olen tosi tyytyväinen. Totta kai kehitettävää edelleen löytyy ja saimmekin paljon tärkeitä kommentteja, joiden pohjalta parannamme palvelua jatkuvasti.

Mitä palvelun tarjoamaa aineistoa lakimiehet käyttävät eniten?

– Lainsäädäntö on luonnollisesti lakimiehillä hyvin hallussa, ja sitä myös luetaan jatkuvasti. Ajantasaiseen tietoon keskittyviä asiantuntijakirjoituksia arvostetaan niitäkin erittäin korkealle. Muusta oikeudellisesta lähdemateriaalista ykköseksi nousevat korkeimpien tuomioistuinten ennakkoratkaisut.

Mikä on lakitiedon tarjonnan tulevaisuus?

– Uskon, että lakitiedon kysyntä siirtyy jatkossa entistä enemmän sähköiseen muotoon. Uuden sukupolven juristien keskuudessa painetuilla lakikirjoilla ei ole enää samanlaista asemaa kuin aiemmin. Digitaalisen muodon edut säilytyksen ja käyttöä helpottavien haku- ja muiden toimintojen suhteen ovat kiistattomat.