Jäsenet järjestyksessä – Lakimiesliiton jäsenrekisteri palvelee

Liiton jäsenrekisterissä on tätä nykyä jo noin 11000 lakimiestä ja 4000 oikeustieteen opiskelijaa. Kun kaikki jäsenet saavat kotiinsa Lakimiesuutiset, Lakimieskalenterin sekä liiton esitteitä ja muuta materiaalia, yhteystietojen ylläpitämisessä on runsaasti tekemistä. Usein tulematta jääneen lehden tai jäsenkortin selittää juuri rekisteriin jäänyt vanha osoite, josta posti ei enää löydä oikealle vastaanottajalle.

Tiedot ajan tasalla aiempaa paremmin

Liiton jäsenrekisterin ylläpidosta ja päivittämisestä vastaavat Nina Karppinen ja Kaija Väljä, joilla molemmilla on jo pitkä kokemus lakimieskunnan palvelemisesta.

Molemmat kiittelevät jäsenkuntaa siitä, että muuttuneet tiedot ilmoitetaan jäsenrekisteriin aiempaa paremmin.
– Tänä päivänä tekniikka tuntuu helpottaneen yhteydenottoja merkittävästi, kertoo Karppinen,
– Sähköpostin tulo lisäsi osoitteiden muuttamista selvästi ja nyt kun tiedot on mahdollista päivittää jäsensivuilla, jäsenet ovat aktivoituneet entisestään.
– Lisäksi liitto saa muuttuneet osoitteet tietoon suoraan Postilta, mikäli jäsenellä ei ole tietojenluovutuskieltoa, kertoo Väljä.
– Enemmän ongelmia meillä on sähköisten yhteystietojen kanssa. Puhelinnumerot ovat yhä välillä vanhentuneita ja erityisesti sähköpostiosoitteet eivät tahdo pysyä ajan tasalla, hän jatkaa.

Syynä puhelinnumeroiden ja sähköpostiosoitteiden nopeaan vanhenemiseen on usein työpaikan vaihtuminen. Monilla jäsenillä sekä puhelin että sähköposti ovat työhön liittyviä ja vaihtuvat työnkin vaihtuessa. Harva jaksaa pitää useampaa puhelinta tai sähköpostiosoitetta.

Sen sijaan sähköisen asioinnin voimakas lisääntyminen ei vähennä työtä erilaisten jäsenmaksualennusten käsittelyssä. Ei vaikka jäsenmaksualennuslomakkeen saa jo tulostettua suoraan verkosta. Asiakasneuvonnan painopiste onkin siirtynyt yleisiin, jäsenyyteen liittyviin kysymyksiin ja jäsenmaksuasioihin.

– Liittohan ottaa jäsenmaksujen suuruudessa hyvinkin tarkkaan huomioon jäsentensä elämäntilanteen. Alennettua jäsenmaksua maksavat niin eläkeläiset, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapailla olevat, työttömät, vuorotteluvapaalla olevat ja päätoimiset opiskelijat sekä pitkällä sairauslomalla olevat jäsenet. Lisäksi avio- tai avoliitossa elävillä jäsenpariskunnilla on oikeus avio-/avopuolisoalennukseen, Karppinen muistuttaa.

– Kaikista alennuksista me tarvitsemme aina todistuksen, joka osoittaa jäsenen olevan esimerkiksi työttömänä, eläkkeellä, hoitovapaalla tai täysipäiväisesti opiskelemassa, Väljä täydentää.

– Nämä liitteet me tarvitsemme aina kirjallisesti liittoon, että voimme alennuksen myöntää. Suoraan viranomaisilta me emme näitä tietoja saa.

– Aina silloin tällöin liitteet tahtovat jäseniltä unohtua, kun muuttuvassa elämäntilanteessa on niin paljon muistettavaa, naurahtaa Karppinen.

– Mutta hyvin nopeasti ja ystävällisesti jäsenet aina hakemuksiaan täydentävät. Juristit ymmärtävät, että mekin toimimme tiettyjen sääntöjen mukaan, hän jatkaa.

Neuvotteluvuonna yhteys-tietojen merkitys korostuu

Nyt neuvottelukierroksen käynnistyessä ajantasaisilla sähköisillä yhteystiedoilla on kasvava merkitys. Työtaistelutilanteen lähestyessä ja erityisesti, jos jäsenkunta joutuu työtaisteluun, on eriomaisen tärkeää, että jäsenille voidaan nopeasti toimittaa luotettavaa ajantasaista tietoa. Näin työtaistelu voidaan toteuttaa hallitusti ja vaikuttavasti.

Juuri työtaistelutilanteissa olisi hyvä, että jäsenrekisterissä olisi myös muita kuin työpaikan yhteystietoja.

– Työtaistelutilanteessa työnantaja todennäköisesti sulkee pääsyn sähköpostiin ja ottaa puhelimen pois, muistuttaa liiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander.

– Nopeatempoisessa työtaistelutilanteessa jäsenten tavoittaminen pelkillä postiosoitteilla on liian hidasta ja kankeaa, jatkaa liiton yksityisen sektorin asiamies Taru Turunen.

– Jos työtaistelu omalla alalla uhkaa, kannattaisikin välittömästi hankkia ainakin yksityinen sähköpostiosoite tai matkapuhelin, jotta voi pysytellä ajan tasalla myös työtaistelun kestäessä, hän muistuttaa.

Neuvotteluvuonna myös työpaikkatiedoilla on suuri merkitys liiton toiminnalle. Neuvottelupöydissä ja järjestövalmiutta luotaessa on tärkeää, että liitolla on luotettava tieto siitä, kuinka paljon jäseniä milläkin sektorilla työskentelee. Näin liitto voi myös tiedottaa suoraan jäsenilleen näiden sektorin tilanteesta ja mahdollisista työtaistelusuunnitelmista.

Paljon bittejä rekisterissä

Liiton jäsenrekisteriä kehitetään jatkuvasti, ja kuluvana vuonna on tehty runsaasti työtä koko järjestelmän perusteelliseksi uusimiseksi. Tavoitteena on nykyaikaistaa jäsenrekisterin tekniikkaa ja antaa jäsenille aiempaa laajemmat mahdollisuudet päivittää omia tietojaan. Samalla voidaan helpottaa muun muassa suoraan palkasta tapahtuvaa jäsenmaksun työnantajaperintää.

Uudet ja kehittyneet jäsenrekisterit mahdollistavat myös aiempaa paremmin erilaisten sähköisten viestintämuotojen integroimisen suoraan jäsenrekisteriin. Näin jäsenille voidaan aiempaa tehokkaammin lähettää ajankohtaista tietoa liiton edunvalvonnasta, tapahtumista, urakoulutuksesta ja vapaana olevista mökeistä.

Kun vaihdat työpaikkaa
• ilmoita työpaikkasi tiedot kirjallisesti liittoon
• ilmoittaudu työpaikkasi luottamusmiehelle.

Kun muutat, voit päivittää yhteystietosi liittoon
• liiton jäsensivuilla www.lakimiesliitto.fi
• sähköpostitse palvelut@lakimiesliitto.fi
• puhelimitse 09 – 8561 0300.

Kun olet
• äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla
• työttömänä
• päätoimisena opiskelijana
• työnvuorotteluvapaalla
• yli kahden kuukauden sairauslomalla
• eläkeläinen, maksat alennettua -jäsenmaksua -todistuksen mukaan.

Jäsenmaksualennuksen saat täyttämällä jäsenmaksualennuslomakkeen, jonka saat liiton www-sivuilta www.lakimiesliitto.fi, tai tilaamalla sen liitosta osoitteesta palvelut@lakimiesliitto.fi tai numerosta 09 – 8561 0300.

Muista liittää hakemukseesi todistus alennuksen perusteesta.