Julkinen oikeusapu vaarassa syrjäseuduilla

Yhdenvertaisen oikeusturvan tulevaisuus on aiheuttanut alan toimijoissa huolta viimeaikaisten rakennemuutosten takia. Oikeusaputoimistojen määrä on laskenut vuosien 2008–2013 välillä lähes puolella, kun pienempiä toimistoja on yhdistetty kasvukeskusten suurempiin toimistoihin. Keskittäminen uhkaa palvelujen saatavuutta erityisesti syrjäseuduilla, jossa myös yksityisten laki- ja asianajopalvelujen tarjonta voi olla niukkaa. Tilanteen helpottamiseksi oikeusavun sähköisten palvelujen mahdollisuuksia on lisätty. Muutamassa oikeus­aputoimistossa on jo mahdollisuus esimerkiksi videoyhteyteen oikeusavustajan ja asiakkaan välillä.