Julkisen vallan vahingonkorvausvastuusta selvitys

Tohtori Suvianna Hakalehto-Wainio Helsingin yliopistosta on laatinut selvityksen julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevasta lainsäädännöstä. Selvityksessä selostetaan julkisyhteisön korvausvastuuta koskevan sääntelyn nykytilaa ja soveltamisympäristössä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi selvitysmies esittää ehdotuksensa sääntelyn uudistamiseksi.

Julkishallinnon toimintatavat ja oikeudellinen toimintaympäristö ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet merkittävästi. Julkisyhteisön korvausvastuuta koskeviin 1970-luvulla voimaan tulleisiin vahingonkorvauslain säännöksiin ei kuitenkaan ole tehty olennaisia muutoksia.

Selvitys on parhaillaan lausuntokierroksella, jonka jälkeen oikeusministeriössä päätetään mahdollisista jatkotoimista.