Julkisten notaarien tehtävänkuva uusiksi

Julkisten notaarien tehtävät ovat muuttuneet sähköisen asioinnin ja kansainvälistymisen myötä. Osa tehtävistä on myös jäänyt tarpeettomiksi. Sähköinen asiointi ja digitaalisen materiaalin käyttö ovat lisääntyneet ja yhä useampi hoitaa asioitaan ulkomailla.

Julkisina notaareina toimivat nykyisin käytännössä maistraattien henkikirjoittajat. Lisäksi eräitä julkisen notaarin tehtäviä voivat hoitaa ulkomaan edustustojen virkamiehet.

Oikeusministeriö asetti joulukuussa työryhmän pohtimaan julkisten notaarien tehtävien muutostarpeita.

Voimassa oleva laki on vuodelta 1961 ja kaipaa ajanmukaistamista. Työryhmän tehtävänä on päivittää julkisen notaarin tehtäväluettelo. Työryhmän tulee myös harkita, tuleeko osa laissa mainituista tehtävistä poistaa ja toisaalta tarvitaanko uusia säännöksiä esimerkiksi toimenpiteistä, jotka koskevat sähköisiä materiaaleja, kuten tekstiviestejä.

Lisäksi työryhmän on pohdittava, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa ohjata julkisten notaarien toimintaa. Nykyisin ohjaus on jakautunut useille viranomaisille.