Juris doktor Mårten Knuts Kursmanipulation kan frysa hela marknaden

Rent juridiskt sett förekommer inte kursmanipulation i Finland – det hävdar åtminstone brottsstatistiken.

– Ett brott har ju inte begåtts förrän någon dömts för det och här i Finland saknar vi nästan helt rättspraxis i frågan, säger Mårten Knuts.

Knuts doktorerade i mars kring kursmanipulation på värdepappersmarknaden och han misstänker att fenomenet nog existerar även i Finland. På global skala finns en tilltagande mängd rättsfall och i resten av Norden är kursmanipulation ganska vanligt.

– Regleringsstrukturen i de andra nordiska länderna ser olika ut, vilket kan förklara avsaknaden av rättspraxis hos oss. I Finland har vi lättare sanktioner att ta till mot kursmanipulation medan det i de andra länderna blir en straffsak direkt, förklarar Knuts.

I medierna har det nyligen riktats anklagelser om slapphänthet mot finska Finansinspektionens kontrollmaskineri, som anses sacka efter. Som akademisk forskare vill Knuts dock inte ta ställning i frågan:

– Jag vill inte blanda mig i den debatten. Jag har inte insikt i förhållandena.

Lögner och tvång

I praktiken innebär kursmanipulation att en marknadsaktör på ett etiskt oacceptabelt sätt påverkar värdepapperskurserna så att de inte avspeglar dess korrekta värden. En marknadsaktör kan t.ex. gå ut med lögner i olika utsagor på börsen eller utföra skentransaktioner.

– Någon kan t.ex. göra affärer med sig själv och föra över pengar från den vänstra till den högra fickan. Då ser det ut som om kurserna stiger fastän det egentligen är någon som manipulerar dem, säger Knuts.

Kursmanipulation kan också handla om tvång. En marknadsaktör kan utnyttja sin dominerande position på marknaden för att tvinga en annan part att sälja till oskäliga villkor. Kursmanipulation är trots allt inget klassiskt brott riktat mot en individ och ett konkret offer saknas ofta. Det har dagens regelverk svårt att omfatta.

– Samhället fördömer kraftigt vissa typer av förseelser mot individer men vi är ovana med kollektiva brott mot systemet, mot marknaden, mot miljön. Vi måste justera vår uppfattning om vad som uppfattas som ett allvarligt brott, säger Knuts.

Risk för globala dominoeffekter

Kursmanipulation kan få vida globala följder, utanför nationalstaten.

– Man kan jämföra det med ett allvarligt miljöbrott någonstans i världen. Då kan skadan drabba oss globalt. Även på börsen är marknaderna sammanlänkade med varandra – på ett virtuellt plan, säger Knuts och varnar för dominoeffekter.

Hela marknadens trovärdighet kan stå hotad om någon går in och manipulerar kurserna. Det räcker med att det finns en misstanke om att någon manipulerar marknaden för att marknadsaktörerna ska backa. Men samtidigt hör prövandet av gränser till börshandelns natur.

– Dagligen rör sig aktörerna i gråzonen mellan det tillåtna och det förbjudna. Jag hoppas att min forskning kan bidra till att klargöra var gränsen går, säger Knuts.

Det torde inte innebära någon större teknisk utmaning att komma kursmanipulatörer på spåren.

– Börsen är ju helt datoriserad i dag och alla spelare på marknaden kan identifieras via datakoder. Man vet vem som köper och vem som säljer. All data går att kontrollera, påminner Knuts.

Driven av nyfikenhet

Knuts anser att både marknadsaktörer och -övervakare borde fördjupa sig i problematiken kring kursmanipulation.

– Det ligger primärt i deras intresse att hålla marknaden ren, konstaterar Knuts med eftertryck.

Det är med en hjärtlig inlevelse som Knuts resonerar kring kursmanipulation. Han brinner för juridiken – det råder det ingen tvekan om. Men Knuts har många strängar på sin lyra. Förutom doktor i juridik är han också ekonomie magister och har även studerat statsvetenskap. Och jobbat som journalist. Adjektiv som nyfiken och vetgirig är en underdrift då det handlar om Mårten Knuts.

– Jag har alltid haft en öppen inställning till kunskap och tyckt om att fördjupa mig, säger han.

Efter tiden som forskare är han nu tillbaka på advokatbyrån där han hänger sig åt sina specialiteter: börsrätt och tvistlösning. Där kommer hans bländande retoriska förmåga väl till pass:

– Det är en förutsättning för att kunna tvista och processa framför domstolen. Hur skulle jag annars kunna övertyga någon?

 

Mårten Knuts

• Född: 6.5.1977 i Åbo
• Bor: Helsingfors med sambo
• Utbildning:
Rättsnotarie, Åbo Akademi 2001
Juris kandidat, Åbo universitet 2002
Ekonomie magister, Åbo Akademi 2002
Juris doktor, Helsingfors universitet 2010
• Karriär:
Frilansjournalist, Åbo Underrättelser 1997–2000
Auskultering, Pargas tingsrätt 2003–04
Jurist, Advokatbyrå Waselius & Wist 2002–