Juris magister­utbildning vid Åbo Akademi het fråga

Studenterna på juridikutbildningen vid Åbo Akademi hoppas att universitetet skulle beviljas rätt att erbjuda magisterstudier, eftersom de studerande som vill bli jurister nu är tvungna att efter rättsnotariatsexamen söka in till något annat universitet för juris magisterexamen.

Enligt Albert Mattsson, studieansvarig vid juridikstudenternas ämnesförening Stadga, faller då den sista vårterminen i praktiken bort från studierna eftersom rättsnotarieexamen måste vara klar innan det är möjligt att söka till magisterutbildningen.

Vi har inte samma spelregel som studerande vid andra universitet.

– Rättsnotarieutbildningen är treårig, men den som vill fortsätta till magister måste antingen forcera studierna för att klara av dem på 2,5 år eller förlänga dem till 3,5 år. Det innebär att vi inte har samma spelregler som studerande vid andra universitet där man utan avbrott kan läsa till magister. Ändå har studerande vid Åbo Akademi fått sina studieplatser via samma antagningsförfarande som andra juridikstuderande, säger Mattsson.

Han påpekar att den extra antagningen också är ett osäkerhetsmoment då kvotplatsernas antagningskrav beaktas.

– Från och med 2022 skärps kraven för att kunna söka till magisterprogrammet vid Åbo universitet så att det krävs goda kunskaper i finska. Redan från och med i år krävs minst en trea i avhandlingen för att få läsa till magister vid andra universitet. Helsingfors universitet kräver dessutom minst medelvitsordet tre på slutbetyget från rättsnotarieutbildningen, säger Mattsson.

Han påpekar att även studieförmånerna samt rätten att avlägga kurser faller bort för den tid man inte är inskriven vid ett universitet.

Studierna skulle gå betydligt smidigare och snabbare om man kunde gå hela juristutbildningen vid Åbo Akademi.

– Den som inte blir antagen till magisterutbildningen måste vänta ytterligare ett år på nästa chans. Studierna skulle gå betydligt smidigare och snabbare om man kunde gå hela juristutbildningen vid Åbo Akademi och fortsätta med samma lärare och handledare, säger han.

Viktigt med juristutbildning på svenska

Åbo Akademi har erbjudit möjlighet att avlägga rättsnotariatexamen sedan 1996 och är i dag det enda universitetet i Finland där studier i juridik inte automatiskt ger möjlighet att studera till juris magister.

Tillsvidare finns det en viss kvot för utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi att fortsätta studierna på magisternivå vid finskspråkiga Åbo universitet. En liten del av studenterna har också sökt till magisterutbildningen vid Helsingfors universitet.

– Åbo Akademi är berett att satsa ordentligt på en magisterutbildning eftersom rättsnotariatexamen inte har samma arbetsmarknadsrelevans som på 1990-talet. Även med tanke på Åland är den svenskspråkiga juridikutbildningen vid akademin viktig, säger Marko Joas, dekanus för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Han konstaterar att Åbo Akademi och Åbo universitet bildar ett starkt kompetenskluster där akademin kan bidra med sina specialiseringsområden, utrikeshandel och kommersiell juridik samt folkrätt och mänskliga rättigheter.

Vi tror inte att det skulle bli ett överutbud av svensk- eller tvåspråkiga jurister.

– Eftersom behovet av svenskkunniga jurister ökar hela tiden både i allmän förvaltning och i företag i regionen tror vi inte att det skulle bli ett överutbud av svensk- eller tvåspråkiga jurister. Åbo Akademi har redan nu över hälften av de lärarresurser som behövs för magisterutbildningen och det finns anslag vikta för de tilläggsresurser som krävs, säger Joas.

Stadga

Ämnesföreningen Stadga r.f. grundades 1996 för att gynna och utveckla den juridiska utbildningen vid Åbo Akademi och för att fungera som intresseorganisation för rättsnotariestuderandena vid universitetet. Föreningen har cirka 200 medlemmar.